« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
tel.: 564 602 125,fax: 564 602 421,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br>
<br> P o z v á n k a
V Jihlavě dne 3.12.2015
<br>
v souladu s § 39 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br> na zasedání zastupitelstva kraje č.7/2015,které se bude konat dne 15.12.2015
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava
<br> Navržený program jednání:
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.6/2015
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4.Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016
5.Dotace významným kulturním,sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první
polovině roku 2016 (VIP akce)
6.Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
7.Náhrada výdělku
8.Stanovení důležitých termínů na rok 2016
9.Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova
přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra III.Nemocnice Jihlava
10.Odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava,příspěvkové organizace
11.Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na dokončení
specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
12.Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
13.Refinancování projektu energetických úspor Nemocnice Jihlava,příspěvkové organizace <,>
dlouhodobým investičním úvěrem
14.Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
15.Smlouvy o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejných zakázek na stavební
práce
16.Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké
Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/392 Velké Meziříčí -
Tasov,II.stavba
17.Smlouva o společném p...

Načteno

edesky.cz/d/2180236

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz