« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná
I N F O R M A C E
<br>
<br> o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná
<br>
<br> Obecní úřad Lesná v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č 128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje:
<br>
<br>
9.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LESNÁ
<br>
se koná dne 30.11.2015 od 17:00 hod <.>
<br>
v kanceláři obecního úřadu
<br>
<br>
Program:
1) Zahájení,určení ověřovatelů a zapisovatele
2) Informace ze zasedání Moravskobudějovického mikroregionu
3) Darovací smlouva na převod laviček
4) Zpráva o uplatňování Územního plánu Lesná
5) Dotace pro rok 2016 – informace
6) Žádost ZŠ a MŠ Předín o sponzorský dar
7) Žádost Oblastní Charity Třebíč o finanční dar
8) Výběrové řízení č.p.6 – informace
9) Různé
10) Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bc.XXX XXXXXXX
starosta
<br>
Vyvěšeno na úřední desce a elektronicky dne: 18.11.2015
Sňato z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/2180235

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz