« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků
Seznamy nedostate identifikovaných vlastník se stavem k 1.8.2015.Okres T ebí Zdroj: http://www.uzsvm.cz/up-brno-2149-0-85/ stránka: 78
<br> Název obce Název k.ú.OPSUB -
typ
<br> OPSUB -
r.<.> / I
<br> OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl
itatel
<br> Podíl
jmenovatel
<br> Právní vztah - název Parcela -
vým ra
<br> Název druhu
pozemku
<br> Název zp sobu využití
pozemku
<br> Parcela (formátováno) íslo LV
(parcela)
<br> stavba - název
ásti obce
<br> Stavba - název
zp sobu využití
<br> Stavba
(formátováno)
<br> íslo LV
(budova)
<br> Lesná Lesná u Želetavy OFO Zv XXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX X XX Vlastnické právo XXX orná p da Lesná u Želetavy 680168,<.>
392/61
<br> 12
<br> Lesná Lesná u Želetavy OFO Zv XXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX X XX Vlastnické právo XXX trvalý travní porost Lesná u Želetavy 680168,<.>
424/93
<br> 12
<br> Lesná Lesná u Želetavy OFO Zv XXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX X XX Vlastnické právo XXX trvalý travní porost Lesná u Želetavy 680168,<.>
424/94
<br> 12
<br> Lesná Lesná u Želetavy OFO Zv XXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX X XX Vlastnické právo XX vodní plocha koryto vodního toku
um lé
<br> Lesná u Želetavy 680168,<.>
424/107
<br> 12
<br> Lesná Lesná u Želetavy OFO Zv inová R žena Lesná 21 1234410710 1 38 Vlastnické právo 401 orná p da Lesná u Želetavy 680168,<.>
392/61
<br> 12
<br> Lesná Lesná u Želetavy OFO Zv inová R žena Lesná 21 1234410710 1 38 Vlastnické právo 499 trvalý travní porost Lesná u Želetavy 680168,<.>
424/93
<br> 12
<br> Lesná Lesná u Želetavy OFO Zv inová R žena Lesná 21 1234410710 1 38 Vlastnické právo 270 trvalý travní porost Lesná u Želetavy 680168,<.>
424/94
<br> 12
<br> Lesná Lesná u Želetavy OFO Zv inová R žena Lesná 21 1234410710 1 38 Vlastnické právo 13 vodní plocha koryto vodního toku
um lé
<br> Lesná u Želetavy 680168,<.>
424/107
<br> 12
<br> Lesná Po et 8

Načteno

edesky.cz/d/2180233

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz