« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina
tel.: 564 602 125,fax: 564 602 421,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br>
<br> P o z v á n k a
V Jihlavě dne 28.8.2015
<br>
v souladu s § 39 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.5/2015,které se bude konat dne 8.9.2015 v 10:00 hod <.>
v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.4/2015
2.Zpráva o činnosti rady kraje,zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první
pololetí roku 2015
3.Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4.Rezignace člena zastupitelstva kraje
5.Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2014
6.Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a
repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
7.Žádost HZS Kraje Vysočina o změnu smlouvy o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení
akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina - dodatek smlouvy
8.Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 - návrh
na provedení rozpočtového opatření
9.Vyslovení podpory projektu vybudování Národního olympijského centra v Novém Městě
na Moravě
10.Společné prohlášení Sousedský dialog 2030
11.FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2015 - návrh na poskytnutí
dotací
12.Zajištění provozu videokonferenčního systému - návrh na provedení rozpočtového
opatření na kapitole Informatika
13.Spolupráce v oblasti zdravotnictví mezi Provincií Hubei a Krajem Vysočina
14.Investiční záměr Nemocnice Jihlava,příspěvkové organizace - pořízení PET/CT
15.Návrh na...

Načteno

edesky.cz/d/2180228

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz