« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
tel.: 564 602 125,fax: 564 602 421,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br>
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br>
<br> P o z v á n k a
V Jihlavě dne 21.10.2016
<br>
v souladu s § 39 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br> ustavující zasedání zastupitelstva kraje č.6/2016,které se bude konat dne 1.11.2016
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení
2.Složení slibu členů zastupitelstva kraje
3.Návrh usnesení - volba hejtmana
4.Volba hejtmana,náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje
5.Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování
odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6.Rozprava
<br>
<br>
<br> MUDr.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
hejtman Kraje Vysočina

Načteno

edesky.cz/d/2180224

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz