« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Veřejná vyhláška - aktualizace č.2 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - aktualizace č.2 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor územního plánování a stavebního řádu Žižkova 57,537 33 Jihlava.Česká republika Obce Kraje vySOČÍna Krajský úřad Kraje Vysočina,odd.ostatních správních činností- zde Váš dopis značky/za dna Číslo jednací Vyřizuieltelefon V Jihlavě dne KUJI 699901'2016 L.Ryšavá 21.09.2016 OUP 21612015 OUP-342 564 602 270 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o VYDÁNÍ AKTUALIZACE č.: ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „krajský úřad") jako příslušný orgán podle 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a V souladu s 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů oznamuje.že Zastupitelstvo Kraje Vysočina jako příslušný správní orgán ve smyslu 5 7 odst.2 písm.a) stavebního zákon,za použití 5 36 odst.4 stavebního zákona a vsouladu s 5 171 až 174 správního řádu na svém 5.zasedání dne 13.září 2016 usnesením 04631051201BIZK rozhodlo o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina formou opatření obecné povahy.Vzhledem k velkému rozsahu dokumentace,vydané Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen Aktualizace č.2 ZUR KrV),kterou není možno kompletně zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a úředních deskách obecních úřadů kraje,krajský úřad v souladu s 5 20 odst.2 stavebního zákona,5 173 odst.1 správního řádu a V souladu s 5 164 stavebního zákona oznamuje.že může každý do Aktualizace č.2 ZUR KrV,odůvodnění a dokladové dokumentace nahlédnout u správního úřadu,který opatření obecné povahy vydal,tj.V listinné podobě na Krajském úřadě Kraje Vysočina.odboru územního plánování a stavebního tel.: 564 802 198,fax: 564 602 425,a—mail: posta©kr-vysodna.cz.Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksabSeu řádu,Žižkova 57,Jihlava a dále na internetových stránkách kraje: www.kr—Vysocina.cz,portál územníh...

Načteno

edesky.cz/d/2180223

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz