« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Moravskobudějovický mikroregion - závěrečný účet včetně zprávy o výsledku hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Moravskobudějovický mikroregion - závěrečný účet včetně zprávy o výsledku hospodaření
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.1/
<br> Č„ jv: KUJI 177830016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion
<br> se sídlem Náměstí Míru 31,676 02 Moravské Budějovice,IČO: 70821399 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 1.října 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.4209004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samoSprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2015 jako dílčí přezkoumání a 16.března 2016 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst,1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 16.března 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Moravskobudějovický mikroregion Náměstí Míru 31
<br> 676 02 Moravské Budějovice
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXX
<br> Podklady za DSO předložili: XXX XXXXX - předseda lng.Věra Bláhová - účetní XXXXX XXXXXXXXX - samostatný referent Ing.XXXXXXX XXXXXX - vedoucí odboru - MěÚ
<br> Jaroslav Kunst- koordinátor
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,internet: www.kr-vysocins.cz IČO-.70390749,ID datove schránkýi ksabBeu
<br> A.Výsledek pjezkoumá_n_í
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2180210

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz