« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Usnesení č. 6/2018, změny zásad územního plánování a územního plánu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 6/2018, změny zásad územního plánování a územního plánu
Žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> (')bcu Karlu Úřad starosty Karla 4
<br> 568 02 Svitavy 2
<br> V Praze dne 19.7.2013
<br> Ve mnysIuí-zakonn (:.ltlh'lOW Sb.<.> o svobodném přístupu l< informacím \fas mnam o zpřístupnění nasledujicich ín'l'oí'mací:
<br> l.Usnesení č.W201 8 —— červen (na webu obce není v tomto okamžiku dostupno)
<br> 2.Připravované nebo zamýšlené změny zásad územního plánování obce
<br> 3.Připravované nebo zamýšlené změny územního plánu
<br> 4.Plánované datum zveřejnění návrhu změn územního plánu a jeho veřejného prnjetlmívámi
<br> Ve smyslu š 17 odst.2 zákona č.10óflO99 Sh.žádám o potvrzení předpokládaná \'ýšc Íllll'ílkl)' nakladu.budou-lí L'tč.tován_\-'.Informaci žádám poskytnout v elektronické formě na [E-mniluvnu atLlII'JSLt _.případně v písemné í'onně se zasláním poštou na níže uvedenou doručovací adresu <.>
<br> Aa brzké poskytnutí informací předem děkuji <.>
<br> S pozdravem
<br> Přílohy:
<br> OBEC KARLE : Karle 4,568 02 Svitavy 2
<br> NAŠE ČJ.: 526/2018 VYŘIZUJE: Navrátilová TELJFAX: 461 634 919 E-MAIL: obec.karle©svi.cz DATUM: 23.07.2018
<br> Žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu !( ínfoggcím
<br> Dne 20.07.2018 byla přijata Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu kinformacím,kde požadujete informace ohledně usnesení č.6/2018 a územního plánu obce.V odpověd" uvádíme: Za zveřejnění Usnesení či 6/2018 na webu obce se omlouváme.Nedostupnost dokumentu nastala chybou techniky.Dokument se již zobrazuje <.>
<br> Změny v zásadách územního plánu obce,XXX v územním plánu samotném.se zatím neplánují <.>
<br> S pozdravem
<br> Obec KARLE Karla 4.558 02 Svitavy 2 to: 00579564.D1C: czoosressa tel./fax: 461 634 919
<br> XXXXX XXXXXX starosta obce Karle
<br> to XXXXXXXX bankovm spojení: KB Swt'avy 31 ma 591.0100
<br> Dítž ozon—39564 identifikátor Ds- q3wDTy9

Načteno

edesky.cz/d/2179633

Meta

Územní plánování   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz