« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Seznam právnických osob, které mají dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam právnických osob, které mají dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů
Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb.<,>
<br> zákon o svobodném přístupu k informacím
<br> Ve smyslu zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu kinformacím,žádám o zpřístupnění následujících informací:
<br> seznam právnických osob,které májí dluh vůči obci,jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů
<br> informace o mé osobě dl
<br> š 14 zákona č.106/1999 Sb.jsou následující:
<br> 12.června 2018
<br> Obecní úřad Karla
<br> Došiu: Jj— (.3175?
<br> " _--.<.> c Í ] Cj;___č/_„QÉ__.:ÍG'J\Í ? /
<br> Přílohy:—g;;ll.“V
<br> _ identifikátor datově schránk- trvalý pobyt: __ ' __ -.-
<br> OBEC KARLE * Karle 4,568 02 Svitavy 2
<br> NAŠE Cti.: 45212018 VYŘIZUJE: Navrátilová TFUFAX: 461 634 919 E-MAIL: obeckarlervisz I):X'l'UM: 13.06.2018
<br> v
<br> Zádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
<br> Dne 12.06.2018 byla přijata Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106.11 999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,kde požadujete seznam právnických osob,která mají (1th vůči obci,jcnžje po daru splatnosti alesPOň 300 dnů a v odpověd“ uvádíme:
<br> Vašemu kritériu neodpovídá žádná z právnických osob <.>
<br> S pozdravem
<br> Obec KARLE Karla 4.568 02 Svitavy 2
<br>,c mc (200579564 “(LF)/f 100579564.: ' / _,_7 tel./fax: 461 834 919 W,\ XXXXX XXXXXX \ starosta obce Karla
<br> iC.XXXXXXXX bankovni spojení KB Svitavy 31 12-11 552? 011.111)
<br> DIC: (ŠZ-00579564 identifikátor Ds: qlšx-vbeíř

Načteno

edesky.cz/d/2179632

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz