« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Záměr kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr kraje
z.W/ív/ár
<br> PARDUBICKÝ KRAJ
<br> V Pardubicích 3.července 2018 srowzessnsfee
<br> ZÁMĚR KRAJE
<br> Bezúplatný převod pozemků nově označených jako p.p.č.182916 ostatní plocha — ostatní komunikace o výměře 2 m2 a p.p.č.182917 ostatní plocha — ostatní komunikace o výměře 134 m2,které byly na základě geometrického plánu &.ZTE-13312018 pro k.ú.Karle odděleny z pozemku označeného jako p.p.č.1829/1 ostatní plocha — silnice,vše v obci a k.ú.Karle se všemi součástmi apříslušenstvím zvlastnictvi Pardubického kraje do vlastnictví obce Karle <.>
<br> Jedná se o pozemky,které jsou zastavěny chodníky ve vlastnictví obce Karle <.>
<br> Jde o majetek pro Pardubický kraj nepotřebný ve smyslu ustanovení 5 17 odst.2 zákona č.129/2000 Sb.<.> o krajích a vsouladu s ustanovením 5 18 citovaného zákona je zamer převodu vlastnického práva ktomuto majetku zveřejněn vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje.Případná vyjádření k tomuto záměru kraje je možné předložit písemným podáním do rukou PhDr.Blanky Petružálkové na Krajský úřad Pardubického kraje,odbor majetkový,stavebního řádu a investic,a to nejpozději do 20.8.2018 <.>
<br> JUDr.XXXXXX XXXXXXXXX,Ph.D.hejtman Pardubického kraje
<br>,/ namesxek hej“ »ana.Z/ MÁ Alv'a/ ;" -.<.> Vyvěšeno 23- J_ 20/33 % //._/.Li! rdubickehyzaje.* „ Kaj-je 4,566 02 Svitavy 2 „ " 331mm ffi É.„ZJ/747 „Commandera-mem tel./faxr461 534 919.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> I 9.XXXXX XXXXX,MBA

Načteno

edesky.cz/d/2179631

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz