« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
1
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br> Č.j.: JMK 104784/2018 Brno 18.7.2018
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I.třídy
<br>
<br>
Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „zákon o silničním provozu“),jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy provozu na silnicích I.třídy dle § 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu na základě podnětu
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05 Praha 4,Závod Brno,Šumavská 33,602 00 Brno <,>
<br> IČ: 65993390,ze dne 18.7.2018,po předchozím projednání s Policií ČR,Krajským ředitelstvím policie
<br> Jihomoravského kraje,Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO (dotčený orgán podle
<br> ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu) <,>
<br>
<br> stanovuje
<br> podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravy provozu:
<br>
<br>
<br> na silnici I/42 Velký městský okruh
<br> v k.ú.Královo Pole,obec Brno,okres Brno-město,kraj Jihomoravský <,>
<br>
<br> v místě: Velký městský okruh,most ev.č.42-004.1
<br> - dle přiložené situace dopravního značení
<br>
<br>
<br> termín: 30.7.2018 – 31.12.2018
<br>
<br>
<br> důvod: realizace akce „VMO Svitavská radiála – most ev.č.42-004.1 – provizorní zabezpečení po
<br> dopravní nehodě“
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy:
<br> 1.Výše stanovená přechodná úprava provozu bude realizována v souladu se situací dopravního značení
<br> zpracovanou právnickou osobou DOKA,s.r.o <.>,Na návsi 11/5,620 00 Brno,IČ: 63471752,která je
<br> nedílnou přílohou tohoto stanovení <.>
<br> 2.Provede...

Načteno

edesky.cz/d/2178089

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz