« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
<br>
<br> Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne
<br> MMB/0056616-1/2018
<br> Zn.: OD/0056616-1/VOS
<br> 5400/OD/MMB/0056616/2018 Ing.Vosinek
<br> Vlastimil
<br> tel.542 174 298
<br> 2018-07-18
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Ulice Kolejní,Kounicova,Purkyňova,veřejně přístupné účelové komunikace nalézající se
<br> na pozemcích parc.č.5615/13,5615/14,5611/6,5611/7,5611/18,5611/17,4800/3 k.ú.Královo
<br> Pole,dále veřejně přístupná účelová komunikace nalézající se na pozemcích p.č.893/57 a
<br> 893/1 k.ú Ponava,Brno a dále na veřejně přístupnou účelovou komunikaci nalézající se na
<br> pozemcích p.č.4708/1 k.ú Královo Pole,Brno <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Ulice Kolejní,Kounicova,Purkyňova,veřejně přístupné účelové komunikace nalézající se
<br> na pozemcích parc.č.5615/13,5615/14,5611/6,5611/7,5611/18,5611/17,4800/3 k.ú.Královo
<br> Pole,dále veřejně přístupná účelová komunikace nalézající se na pozemcích p.č.893/57 a
<br> 893/1 k.ú Ponava,Brno a dále na veřejně přístupnou účelovou komunikaci nalézající se na
<br> pozemcích p.č.4708/1 k.ú Královo Pole,Brno,související změny místní úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích – omezení přístupu <.>
<br>
<br>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
<br> zahájil řízení o opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77,zákona č.361/2000Sb <.>,O provozu na
<br> pozemních komunikacích,v platném znění,ve věci stanovení změny organizace dopravy na veřejně
<br> přístupných účelových pozemních komunikacích,nalézajících se na pozemcích parc.č.5615/13 <,>
<br> 5615/14,5611/6,5611/7,5611/18,5611/17,4800/3 k.ú.Královo Pole,dále veřejně přístupná
<br> účelová komunikace nalézající se na pozemcích p.č.8...

Načteno

edesky.cz/d/2178088

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz