« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
1
<br>
<br>
<br>
<br> ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne
<br> MMB/0297256/2018 5400/OD/MMB/0203365/2018 Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> Tel.XXXXXXXXX
<br> 2018-07-18
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě
<br> žádosti Signex spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 49971344 o stanovení úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,KŘP JMK SPDI Brno <,>
<br> č.j.: KRPB-71254-1/ČJ-2018-0600DI,ze dne 15.05.2018 vydává podle § 77 odst.1 písm.c)
<br> zákona o silničním provozu
<br> stanovení úpravy provozu na místní pozemní komunikaci ul.Chodská 17
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové
<br> tabulky (E13) s uvedením BOX 1.-5.PRO ZÁKAZNÍKY Fy DIPRO trade s.r.o <.>,a vodorovného
<br> dopravního značení vyhrazené parkoviště (V 10e) <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno
<br> zvláštní užívání komunikace <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Toto stanovení bylo vydáno na základě žádosti Signex spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno <,>
<br> IČ: 49971344 o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Chodská 17 z důvodu
<br> zřízení vyhrazeného parkování <.>
<br>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle § 172 odst.4 a 5 správního řádu
<br> nebyly Magistrátu města Brna,Odboru dopravy,jako věcně a místně příslušnénu správnímu orgánu
<br> ve stanovené lhůtě do...

Načteno

edesky.cz/d/2178087

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz