« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Statutární město Brno <,>
<br> městská část Brno–jih
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
o vyhlášení výběrového řízení
<br>
<br> Tajemník Úřadu městské části Brno-jih
<br> vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice
<br> „Referent / referentka ekonomiky škol“
<br> s místem výkonu práce:
<br> Úřad městské části Brno-jih,Mariánské nám.152/13,617 00 Brno <,>
<br>
<br> Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s ust.§ 7 zákona č.312/2002 Sb.<,>
<br> o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <.>
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Je podřízena tajemníkovi úřadu a v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy
<br> provádí a zabezpečuje zejména:
<br> - kontrolu hospodaření příspěvkových organizací městské části Brno-jih (dále jen „PO“) <,>
- kontrola provozu základních a mateřských škol,opravy,dílčí úkony investičních akcí <,>
<br> příprava příspěvku na provoz a odpisy,zabezpečení aktualizaci školského rejstříku –
<br> kapacita,konkurzy na ředitele škol,spolupráce s řediteli škol,účetní(m) škol,vedoucí
<br> jídelen
<br> - kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu
- pořizování majetku,příprava podkladů pro PO
- spolupráce s auditory – veřejnosprávní kontrola a audit PO (MŠ + ZŠ)
- spolupráce při inventurách
- příprava materiálů a účast na zasedání školské komise,školské rady ZŠ,RMČ,ZMČ
- zajišťuje organizačně-technické zabezpečení voleb,místního referenda,sčítání osob <,>
<br> domů a bytů
<br> - kontaktní osoba pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Přízřenice
<br>
Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
<br> předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
<br> službách a správě,ve znění pozdějších předpisů (platová třída 9.+ příplatky dle nařízení
<br> vlády) <.>
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br> - VŠ nebo středoškolské vzdělání s maturitou ...

Načteno

edesky.cz/d/2174715


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz