« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0294308/2018 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0294308/2018 Ing.Lang /542174217 17.7.2018
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-152799-1/ČJ-2018-0600DI <,>
<br> ze dne 16.7.2018 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> SIGNEX spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích náměstí 28.října,Kudelova,třída kpt.Jaroše,Traubova <,>
<br> Milady Horákové,Příkop,Drobného,Antonína Slavíka,Lužánecká,Sportovní,Pionýrská <,>
<br> Provazníkova,Merhautova,Koliště,Moravské náměstí,Kounicova,Kotlářská podle
<br> dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
z důvodu stavby jeřábu pro stavbu objektu nám.28.října 23 <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je 4.8.– 5.8.2018 v době 22:00 – 08:00 hod.Skutečný termín
<br> bude upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona ...

Načteno

edesky.cz/d/2169862

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz