« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0289974/2018 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0289974/2018 Ing.Lang /542174217 16.7.2018
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-42977-1/ČJ-2018-0600DI <,>
<br> ze dne 16.7.2018 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> BS MORAVA,spol.s r.o <.>,Foltýnova 19,635 00 Brno,IČ: 255 11 009
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích Staňkova,Poděbradova,U Červeného mlýna,Rybníček <,>
<br> Reissigova,Střední,Vnitřní,Sportovní,Cimburkova,Dělostřelecká,Štefánikova,Pionýrská <,>
<br> Domažlická,XXXXXXXX XXXXX,Hrubého,Šumavská a na veřejně přístupné účelové komunikaci
<br> výjezd od OC Kaufland podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul.Staňkova a Poděbradova v úseku
<br> Reissigova – Rybníček <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 23.7.2018 – 16.7.2019.Skutečný termín bude
<br> upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení,tj.nejdéle do 16.7.2019 <.>
<br>
<br> Užití doprav...

Načteno

edesky.cz/d/2169861

Meta

Pronájem   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz