« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
1
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br> Č.j.: JMK 103094/2018 Sp.zn.: S-JMK 88659/2018 OD Brno 16.7.2018
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I.třídy
<br>
<br>
Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „zákon o silničním provozu“),jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy provozu na silnicích I.třídy dle § 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu na základě podnětu
<br> společnosti OHL ŽS,a.s <.>,Burešova 938/17,602 00 Brno,IČ: 46342796 a společnosti Dopravní stavby Brno <,>
<br> s.r.o <.>,Trnkova 2617/150,628 00 Brno,IČ: 45474281,obě zastoupené společností DoZBos,s.r.o <.>,Otakara
<br> Kubína 17,680 01 Boskovice,IČ: 29372381,ze dne 9.7.2018,po předchozím projednání s Policií ČR <,>
<br> Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje,Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství
<br> BM a BO (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu) <,>
<br>
<br> stanovuje
<br> podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravy provozu:
<br>
<br> na silnici I/42H Velký městský okruh – původní trasa
<br> v k.ú.Královo Pole,obec Brno,okres Brno-město,kraj Jihomoravský <,>
<br>
<br>
<br> v místě: ul.Husitská (směr Slovanské náměstí – Palackého tř.),Palackého tř <.>
<br> - dle přiložené situace dopravního značení
<br>
<br>
<br> termín: 1.8.2018 – 31.8.2018
<br>
<br>
<br> důvod: realizace stavby „Chodská,Slovanské náměstí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu <,>
<br> ETAPA I.– Slovanské náměstí povrch křižovatek – dodatek ulice Husitská“
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na silnici I.tříd...

Načteno

edesky.cz/d/2169860

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz