« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Rozpočtové opatření č. 6/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 6/2018
Obec Karle KEO-W 1.11.2071U006x
<br> Rozpočtové změny roku 2018 Zpracm'ám: 162018
<br> strana: 1 Rozpoctove opatreni c.6 PŘUMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1341 000 5 250,00 150,00 5 40000 Poplatek ze psů Paragraf 0000 celkem: 5 250,00 150,00 5 400,00 * 2) 000000000 0000 6310 2142 000 000 13 090,00 13 090,00 Příjmy : podílů na zisku a dividend Paragraf 6310 celkem: 0,00 13 090,00 13 090,00 Obecné příjmy a výdaje : Enančnlch operací * Org: 0000 celkem: 5 250.00 13 240,00 18 490,00 PŘÍJMY celkem 5 250,00 1:1 240,00 10 490,00 VÝDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 6171 5166 000 32 000,00 13 240,00 45 24000 Zpracdat & služby souviss informa komunik.techno Paragraf 0111 celkem: 32 000.00 13 240.00 45 240,00 Činnost mistni správy * Org: 0000 celkem: 32 000,00 13 240,00 45 240.00 VÝDAJE celkem 32 000,00 13 240,00 45 240,00 v I.G Zmena zavaznych ukazatelu PRUMY XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX xxxx xxxx T 604 936,00 150,00 7 605 086.00 6310 XXXX XXXX 500,00 13 090,00 13 590,00 Obecné příjmy a výdaje z finančnlch operaci PŘÍJMY celkem 7 005 430,00 13 240,00 7 610 616,00 VÝDAJE XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 1 430 294,00 13 240,00 1 443 534,00 Činnost mistni správy VÝDAJE celkem 1 430 294,00.13 240,00 1 443 534,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.6
<br> V souladus ustanovením 5 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření vpřípadě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo pře5uny mezi ukazateli) <.>
<br> Předloženo starostovi obce
<br> XXXXX XXXXXX starosta obce
<br> Schváleno usnesením na zasedání dne XX.06.2018 <.>
<br> Zpracoval: XXXXXXXXXX XXXXXXX dne: X.X.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/2168701


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz