« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
<br>
<br> Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne
<br> MMB/0045334-2/2018
<br> Zn OD/0045334-2VOS
<br> 5400/OD/MMB/0045334/2018 Ing.Vosinek
<br> Vlastimil
<br> tel.542 174 298
<br> 2018-07-12
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
o opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení §§ 172,173,174 zákona č.500/2004 Sb <.>
<br> (správní řád).Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15-ti dnů <.>
<br> Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Veřejně přístupná účelová komunikace NN 2119,Herčíkova,uzlový bod 2868 – 2870,v k.ú <.>
<br> Královo Pole,Brno a související změna místní úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích <.>
<br>
<br>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností po
<br> předchozím písemném vyjádření Policie ČR MŘ DI XXXX,č.j.: KRPB-XXXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXDI,ze
<br> dne 23.1.2018 <.>
<br>
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
dle § 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů (zákon o silničním provozu),předmětnou místní úpravu provozu na pozemní
<br> komunikaci dle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení.Jedná se o
<br> úpravu a omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci NN 2119 <,>
<br> Herčíkova,uzlový bod 2868 – 2870,v k.ú.Královo Pole,Brno a jejich návštěvníků a opírá se o
<br> požadavek úpravy a omezení veřejného přístupu na tuto veřejně přístupnou účelovou komunikaci
<br> NN 2119,Herčíkova,uzlový bod 2868 – 2870,v k.ú.Královo Pole,Brno,z důvodů ochrany
<br> oprávněných zájmů vlastníka a bezpečnosti provozu a je součástí „Rozhodnutí“ příslušného
<br> silničního správního úřadu ÚMČ Brno – Krílovo Pole,pod č.j.BKPO/12/18/2200 ze dne 2.1 <.>
<br> 2018.Jedná se o instalaci DZ B 1 ( Zákaz vjez...

Načteno

edesky.cz/d/2164514

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz