« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Informace o změnách ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o změnách ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů
ZMĚNY ve vvoAvAnl OBČANSKÝCH PRůkAzů co 1.čERvencszma
<br> všechny občanské průkazy se strojové čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním- jetektrontckým čipem (ruši se vybíráni správního poplatku 500 Kčj za jjvydáni občanského průkazu s čipem)
<br> občan se může sám rozhodnout,zda si XXX při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i_později); aktivace vyžaduje zadání identit" kacnlho osobního kódu a debl0kačniho osobního _ kódu (4 »- 10 čislic)— zadani není povinné <,>
<br> aktivovaný čip umožní využíváni občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele ak přístupu k identifikačním údajům držitele <,>
<br> dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů) <,>
<br> občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb <,>
<br> lhůta pro vydání občanského průkazu Zůstává 30 dnů,bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek vkratších lhůtách,a to vpracovních dnech “do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů <,>
<br> občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou působností“ (v hl.m.Praze úřady městských části Prahy 1 až 22),ale také Ministerstvo vnitra <,>
<br> občan může při podání žádosti o vydání občan-ského průkazu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu <,>
<br> převzít občanský průkaz vydávaný vpracovních dnech do 24 hodin lze pouze uMinisterstva vnitra- adresa: Na Pankráci 72,Praha 4 (metro C- stanice „Pražského
<br> povstání“[ <.>
<br> Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin -j POŽÁDAT lze- u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností" (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
<br> PŘEVZÍT tze - pouze.u Ministerstva vnitra
<br> Vydání občanského průkazu do 5 pracovnígh dnů POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze ...

Načteno

edesky.cz/d/2156968

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz