« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Záměr na prodej pozemků v k. ú. Vepřová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
OBEC VEPŘOVÁ
<br> VEPŘOVÁ 36,592 11 VELKÁ LOSENICE IČO:00374440,tel.566 666 527 e—mai|:obec.veprova©tiscali.cz,http: //www.veprova.cz//
<br> ve smyslu ustanovení 5 39,odst.I,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů
<br> vyhlašuje záměr v souladu s usnesením 2/26/2018 zasedání obce Vepřová ze dne 11.07.2018
<br> na prodej pozemků z majetku obce zapsaných na LV č.1 v k.ú.Vepřová,obec Vepřová
<br> p.č.6/26,ostatní plocha,o výměře 100 m2 p.č.1129/12,ostatní plocha,o výměře 5 m2 p.č.st.38,zastavěná plocha,díl a) o výměře 58 m2
<br> p.č.st.38,zastavěná plocha,díl b) o výměře 28 m2
<br> Zájemci se mohou k záměru vyjádřit nebo předložit své nabídky na obecní úřad
<br> XXXXXXX do XX.X.XXXX <.>
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce
<br> Den zveřejnění záměru na úřední desce a dálkovém přístupu (internet): 12.7.2018
<br> Den ukončenízveřejnění na úřední desce a dálkovém přístupu (internet): 31.7.2018
<br> (5/4)
<br> 5/28
<br> 6123
<br> (6/26)
<br> 6/26
<br> 6/24
<br> 6116
<br> 6/25
<br> 8/8
<br> Snímek katastrální mapy
<br> Vyhotovíl: Obecní úřad Vepřová
<br> Katastrální území:
<br> Měřítko 1 1200
<br> Datum: 12.7.2018
<br> 1 029/2
<br> —159
<br> 1045/1
<br> (1029/2)
<br> \ / 1029/13
<br> 1881/1
<br> 1 029/8
<br> 1030/2 1029/3 1029/1 »175 1029/11
<br> 1029/10
<br> 475
<br> Snímek katastrální mapy
<br> Vyhotovíl: Obecní úřad Vepřová
<br> Katastrální území:
<br> Měřítko 1 1200
<br> Datum: 12.7.2018

Načteno

edesky.cz/d/2156786


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz