« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zadost-signed.pdf
Juun MlCHAt FILDUŠ
<br> admkámš kancelář Obec Bukovaný
<br> Bukovany 57
<br> Ostravská15,'779 00 Olomouc 779 00
<br> tel.73753 77 538 93 a fax; 588 517 407 amaiš: akiakfipecz » www.akfšpecz Blax? vačka 7 7 1095 7 V Olomouci 13.12.2017
<br> Žadatel: XXXXXXX XXXX,nar.dne XX.XX.XXXX,bytem Gagarinova 449,Mariánské Údolí,783 65 Hlubočky,XXXXX XXXXX,DiS <.>,nar.dne XX.XX.1979,bytem Chelčického 538/ 19,Hodolany,779 00
<br> Olomouc,Ing.XXXXXXXX XXXXXX,nar.dne XX.XX.XXXX,bytem Borůvková 852/4,Holice,779 00 Olomouc <,>
<br> MUDr.XXXXXXXXXXX XXXXX,nar.dne XX.XX.XXXX,bytem Kopecká 384 / 45,779 00 Samotíšky,XXXX XXXXXX,nat.dne XX.XX.XXXX,bytem Žilinská 650/20,Nová Ulice,779 00 Olomouc <,>
<br> Mgr.XXXX XXXXXX,Ph.D <.>,nar.dne XX.11.1978,bytem Hálkova 436/13,Hodolany,779 00 Olomouc <,>
<br> Klosová Vendula,nar.dne 03.07.1978,bytem Žilinská 650/20,Nová Ulice,779 00 Olomouc,Mgr.Kopová Žaneta,nar.dne 30.12.1980,bytem Hálkova 436 / 13,Hodolany,779 00 Olomouc <,>
<br> XXXXX XXXX,nar.dne XX.XX.XXXX,bytem Heyrovského 395 / 5,Povel,779 00 Olomouc,XXXXXXXX XXXXX,nar.dne XX.XX.XXXX,bytem Vodární 1179/1a,779 00 Olomouc <,>
<br> doc.MUDr.XXXXXXX XXXXXXXX,CSc <.>,nat.dne XX.XX.1952,bytem Kopecká 259/41,779 00 Samotíšky
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXX,nar.dne XX.XX.XXXX,bytem Kopecká 259/41,779 00 Samotíšky
<br> Právní zástupce: ]UDt.XXXXXX XXXXXX,advokátní kancelář,se sídlem Ostravská XX,XXX 00 Olomouc
<br> ŽÁDOST o POSKYTNUTÍ INFORMACE podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> Dalowu „brán/Gaz; Pň'!0/5y: plná moc každé/90 % ŽaddÍBÍI/Ž
<br> JUDr.XXXXXX XXXXXX.Mgr: ivana Bezroušková,MPA.<.> Mgr.Tomáš Petr“.<.> JUÚR Martin šóostál.Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX.<.> JUDr.Michal Pata: Ph.D.o XXXXX Bahmvá
<br> JUDr' Mmhal Fllouůstravsisá;_fbt$; (XXXXXXXX Dlomauc.tel.: +420 775 773 393 » fax: +420 588 597 4137.<.> emaiš: ak©akfipecz.zapsán u ČAK1238CJ
<br> Signerz CN=JUDr.XXXXXX XXXXXX *,„.ww.ktmacz O:JUDr.Michal Fllous.advokalm ance ar [IC 470611 2.5.4.97:...
odpoved-judr.filous.pdf
Obec Bukovany |Č: 00 576 263 Bukovany 57,PSČ 779 00 tel.: 585 351 394,e-mail: obec©bukovamy.cz
<br> JUDr.XXXXXX XXXXXX Advokátní kancelář Ostravská XX
<br> XXX XX Olomouc
<br> V Bukovanech dne 28.12.2017
<br> Věc: Sdělení k Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozděiších předpisů
<br> Odpovědi k jednotlivým bodům:
<br> 1) Magistrát města Olomouce vyzval v roce 2011 obce,aby do roku 2015 předložily nový ÚP.S touto informací byli zastupitelé seznámeni na průběžných pracovních schůzkách zastupitelstva.Na základě diskuse zastupitelů byl bod Schválení žádosti o pořízení ÚP obce Bukovany zařazen do programu veřejného zasedání,vyvěšen v pozvánce a 5.9.2011 schválen <.>
<br> 2),3),5),6) Starostkou obce jsem od 8.11.2010.Nevím jaké listiny byly zastupitelům předloženy před datem 8.11.2010 <.>
<br> 4) Zápisy Komise pro změnu ÚP a problematiku v chatové oblasti,která pracovala před 8.11.2010jsem nenalezla.Od 8.11:2010 uvedená „ Komise" nebyla ustanovena <.>
<br> 7) 8) viz.příloha
<br> 9) Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí vlastníků parcel 855/5,855/6,855/7,855/8,855/9,855/10,855/13,855/14,855/15,855/17 na pracovní schůzce a žádost projednalo na veřejném zasedání dne 26.3.2012 bod.5.Vzhledem k tomu,že Magistrát města Olomouce posunul termín předložení nového územního plánu pro obce do roku 2020,nepokračovala obec Bukovany v dalších krocích zpracování nového územního plánu <.>
<br> ing.XXXXX XXXXXXXXX starostka obce
<br> OBEC BUKUVANY
<br> " o Vyveseno: 28.12.2017.Bukgvany 5717790 ' ' 351394 Sejmuto: 15.1.2018 IC.00576253,tel„585

Načteno

edesky.cz/d/2150265

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Zveřejnění záměru   Zákon 106/1999   Prodej   Územní plánování   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz