« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - informace dle zákona č. 106/99 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informace-dle-106-99-sb.-kross-s.r.o.-praha-11.pdf
<.> \ -_'á»n—t'*'
<br> * OBECNÍ ÚŘAD C-_dcpor.i EU:-TW W'z',nr.-.Qmmncís :S Unii.-:: 1 B “08_ 2017 zpraaov <.>
<br> ísť/£ myf/3:1?
<br> ; L.Vážená paní starostku,Vážený pane starosto,;
<br> (m;-'“".<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Obracíme se na vás podle zákona 106/99 Sb.o svobodném přístupu k informacím.Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek:
<br> 1) Máte ve vaší obci problémy s holuby,špačky,kormorány či jinými škodlivými ptáky?
<br> 2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano,pak -jak?
<br> 3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard"?
<br> 4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?
<br> 5) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?
<br> Vaši laskavou odpověď,prosím,zašlete na dotaszross.cz
<br> Děkuji a přeji příjemný den
<br> XXXXXX XXXX
<br> Kress,s.r.o <.>
<br> Blatenská 13/2169,148 00,Praha 11 16: 60473274
<br> vkriz rioss.cz tel: 603414191
<br> u__._m—
<br> „5 Hl |.:nzk <.>
<br> __ __ _.<.>,<.>
<br> i
<br> Obec Bukova ny IČ: 00 575 263 Bukovany 57,PSČ 779 00 tel.: 585 351 394,e—mail: obec©bukovamy.cz
<br> XXXXXX XXXX
<br> Kross,s.r.o.Blatenská 13/2169 148 00 Praha 11
<br> V Bukovanech 31.8.2017
<br> Věc: Odpovědi na Vaše otázky dle zákona 106/99 Sb <.>
<br> 1) 2) 3) 4)
<br> 5)
<br> Máte ve vaší obci problémy s holuby,špačky,kormorány či jinými škodlivými ptáky?NE Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano,pak —jak ?NE
<br> Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard" ?NE
<br> Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?NE
<br> Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky ?NE
<br> A\l
<br> Ing.Ivana Vančury vá starostka obce
<br> OBEC BUKOVANY _ Bukovany 57,779 00 IC: 00576263,tel.: 585 351 394
dotaznik-codes-trutnov.pdf
vm:-.v.entit-SUI?.<.> \'ít'Jl'lel'li'íiíÍtííipmtihtlímí
<br> r—si (
<br> „ št Poradce MDL:- L; pro obce
<br> V Trutnově dne 11.9.2017 Žadatel: CODES CZ s.r.o <.>,M.Gorkého 421,541 01 Trutnov,IČ: 275 36 734
<br> datová schránka: wacv7y3
<br> Dobrý den <.>
<br> Vsouvíslosti splánovaným Zákonem o sociálním bydlení a v souladu se zákonem c.10611999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:
<br> 1.Má obec zajištěno sociální bydleni?
<br> ANO X NE
<br> 2.Pokud ano,jaká je kapacita (počet tužek/osob)? POČET LÚŽEKIOSOB:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 3.Plánuje obec vybudování sociálního bydlení v katastru obce?
<br> )( ANO NE
<br> 4.Vjakých prostorách budete sociální bydlení zřizovat?
<br> NOVOSTAVBA x REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO QBJEKTU <.>
<br> BYTOVÝ FOND OBCE
<br> 5.Jaký typ sociálního bydleni plánujete?
<br> x SENIOŘI )( STARTOVACÍ BYTY PRO MLADÉ
<br> )( SAMOŽIVITELKY MENTÁLNĚ/TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
<br> 6.Jaká bude kapacita (počet iůžekfosob)? POČET LÚŽEK/OSOB: 1 dvoupokojový byt
<br> 7.Má obec zpracovaný rozvojový dokument vpodobě Plánu rozvoje obce/Strategického plánu rozvoje?
<br> )( ANO NE
<br> 8.Je výstavba sociálního bydlení součást Plánu rozvoje obce/Strategického plánu rozvoje?
<br> ANO )( NE
<br> Prosíme vyplněný dotazntk zaslat elektronicky prostřednictvím naší datové schránky: wacv7y3.Děkujeme za spolupráci <.>
<br> BUDES CZ s.r.u.! M.Gorkého 421.541 [11 Trutnov l inínfšicudesczcz: www.curiescz.:z
<br> EC LTE 35.731 DIC CK.—535734 ílírlil-ivíwUU-í ČSO? ;;t „1.11 903533 DEC—í: [Muri-“ÚE hnuti; Emu-f::Hizvlri kral-ív.: ml-zlil i; viníků—lí“

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz