« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zadost.pdf
Českomoravská světelná s.r.o <.>
Bohumilice 112,691 72
Klobouky u Brna
<br> +420 608 733 394
info@cmsvetelna.cz
<br> www.cmsvetelna.cz
<br> CMS
ČESKOMORAVSKÁ
<br> SVĚTELNÁ s.r.o <.>
<br> V Bohumilicích 24.5.2017
<br> ě
Žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve
znění pozdějších předpisů
<br> a atel
Českomoravská světelná s.r.o <.>
Klobouky u Brna,Bohumilice 112
69172
IČ: 27564304
Datová schránka: 83wrdvv
<br> Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :
<br> 1.Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné
dokumentace?
<br> Pasportizace
<br> Projektová dokumentace
<br> Zaměření reálného stavu
<br> Jiné – jakým způsobem?
<br> 2.Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?
<br> _____________ ks
<br> 3.Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?
<br> ______________ W
<br> 4.Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení
<br> Do 2 roků ____________ ks
<br> Do 5 roků ___________ ks
<br> Do 10 roků ___________ ks
<br> Do 15 roků ___________ ks
<br> Nad 15 roků ___________ ks
<br>
<br> Českomoravská světelná s.r.o <.>
Bohumilice 112,691 72
Klobouky u Brna
<br> +420 608 733 394
info@cmsvetelna.cz
<br> www.cmsvetelna.cz
<br> CMS
ČESKOMORAVSKÁ
<br> SVĚTELNÁ s.r.o <.>
<br> 5.Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks
<br> Výbojka sodíková vysokotlaká ___________ ks
<br> Výbojka sodíková nízkotlaká ___________ ks
<br> Výbojka indukční ___________ ks
<br> Výbojka metal halogenidová ___________ ks
<br> Zářivka ___________ ks
<br> LED ___________ ks
<br> Jiný druh-žárovka ___________ ks
<br> 6.Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet
<br> Betonový sloup
<br> Ocelový sloup natíraný
<br> Ocelový sloup zinkovaný
<br> 7.Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je
<br> Do 2 roků ___________ m
<br> Do 5 roků ___________ m
<br> Do 10 roků ___________ m
<br> Do 15 roků ___________ m
<br> Do 25 roků ___________ m
<br> Nad 25 ...
vo.pdf
Českomoravská světelná s.r.o <.>
<br> Bohumlllce112,691 72
<br> Klobouky u Brna
<br> +420 608 733 394
<br> info©cmsvetelnacz ČESKOMORAVSKÁ
<br> www.cmsvetelna.cz SVETELNA s.r.o <.>
<br> V Bohumilicích 24.5.2017
<br> Věc:
<br> Žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> Žadatel:
<br> Českomoravská světelná s.r.o <.>
<br> Klobouky u Brna.Bohumilice 112
<br> 69172
<br> IČ: 27564304
<br> Datová schránka: 83wrdw
<br> Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 : 1.Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebojiné dokumentace? El Pasportizace |:| Projektová dokumentace EI Zaměření reálného stavu
<br> [] Jiné —jakým způsobem?
<br> 2.Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obcí?
<br> 112 ks 3.jakýje celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení? 6477 W 4.Jakéje stáří svítidel veřejného osvětlení Do 2 roků 13 ks Do 5 roků Í ks Do 10 roků 4 ks Do 15 roků 26 ks
<br> Nad 15 roků 69 ks -
<br> Českomoravská světelná s.r.o.Bohumilice 112,691 72 Klobouky u Brna
<br> +420 608 733 394
<br> |nfo©cmsvetelnacz ČESKOMORAVSKÁ
<br> www.cmsvetelna.cz SVETELNA s.r.o <.>
<br> 5.Prosím uvedte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks Výbojka sodíková vysokotlaká 67 ks Výbojka sodíková nízkotlaké ! ks Výbojka indukční Í ks Výbojka metal halogenidové I' ks Zářivka 7 ks LED 28 ks jiný dru h-žá rovka ks 6.Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet ! Betonový sloup
<br> 58 Ocelový sloup natíraný 54 Ocelový sloup zinkovaný
<br> ?.Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlenlje Do 2 roků m Do 5 roků m Do 10 roků m Do 15 roků m Do 25 roků m Nad 25 roků m
<br> 8.Využíváte inteligentní řídicí systém ? © ANO O N E
<br> 9.Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice,rekonstrukce,výměny bodů,generální opravy do veřejného osvětlení? © ANO 0 NE
<br> Českomoravská světelná s.r.o.Bohumilice 112,691 72 Klobouky u Brna
<br> +...

Načteno

edesky.cz/d/2150263

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz