« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informace-k-zak.-c.-1061999-sb..pdf
Zádost o informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> ČOI
<br>,21 413- 2017 ex./:?v/g/f
<br> V Tetčicích dne 20.března 2017 Dobrý den <,>
<br> ve smyslu zákona č.10611999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,vás tímto žádám o poskytnutí informací informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:
<br> 1) Jaký je počet svazových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce,případně firmy zde sídlící <,>
<br> 2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci,jaké vybavení mají sběrná místa ( a.počet sběrných míst & sběrných dvorů,b.druhy tříděného odpadu (například papír,plasty,kartony,plasty) <,>
<br> c.celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např.kontejner MOOL—kovová,kontejner na šaty,nádoba na zářivky,kontejner BOOL plastový,velkoobjemový,podzemní.<.>.) <,>
<br> 3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery,které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano,uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol,Ekokom,Elektrowin,Diakonie Broumov)
<br> 4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu
<br> Ve smyslu 5 17 odst.3 zákona č.106/1999 Sb.žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů,budou—Ii účtovány <.>
<br> Informace žádám poskytnout v elektronické formě do datové schránky wtwd3ds.Za jejich poskytnutí předem děkuji <.>
<br> XXXXXX XXXXXX,narozen X.X.XXXX
<br> Tyršova 153 664 17 Tetčice DS: wtwd3ds
<br> Obec BUKOVANY Bukovany 57,okr.OLOMOUC,PSČ 779 00 Tel.: 585 155 066,tel <.>,fax : 585 351 394 IČ: 00 576 263,e-mail: obec©bukovany.cz
<br> XXXXXX XXXXXX Tyršova XXX XXX XX Tetčice
<br> V Bukovanech dne 22.3.2017
<br> Poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
<br> ad 1) počet svozových míst v obci cca 170,vyhláškou určená výše poplatku za komunální odpad pro rok 2017 500,00 Kč
<br> ad Za) 2 sběrná místa,sběrný dvůr není,smluvně zajištěn sběrový dvůr ve...

Načteno

edesky.cz/d/2150262

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz