« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
1
<br> Č.j.: JMK 99220/2018 Sp.zn.: S-JMK 98440/2018 OD Brno 09.07.2018
<br>
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
<br> Přechodná úprava provozu na silnici I/43
<br>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> XXX XXXXX o silničním provozu),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
<br> provozu na silnicích I.třídy <,>
<br> na základě podnětu právnické osoby SILNICE GROUP a.s <.>,se sídlem Praha,Na Florenci 2116/15,PSČ 110 00 <,>
<br> IČ 62242105,podaného v zastoupení právnickou GEFAB CS,spol.s r.o <.>,se sídlem Brno,Švédská 5 <,>
<br> PSČ 620 00,IČ 41602901 (dále jen firma SILNICE GROUP a.s.),dne 04.07.2018 <,>
<br> v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle obecné úpravy v § 171 a následujících části šesté
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle zvláštní
<br> úpravy v § 77 odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> po projednání podnětu (viz.příloha P01 tohoto stanovení) dle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu
<br> s dotčeným orgánem,kterým je dle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie – zde Policie
<br> České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Odbor služby dopravní policie <,>
<br> Kounicova 24,611 32 Brno <,>
<br> stanovuje podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici I/42 Brno – Velký městský okruh a na silnici I/43 Brno-Svitavy-Králíky-st.hranice <,>
<br> a to na silnici I/42 v místě sjízdné rampy ze silnice I/42 na silnici I/43 a na silnici I/43 v místě km
<br> cca 0,000 – 1,500 jejího staničení (staničení dle silniční databanky – stav k 01.01.2018),tj.v úseku
<br> od začátku siln...

Načteno

edesky.cz/d/2150016

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz