« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Oznámení o výběrovém řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o výběrovém řízení
Illllllllllllllllllllllll||l|||||l||l|||l|l|||||l|||I|l|||||l||||||
<br> 44220/B/2018-HMU1 Čj.: UZSVM/B/33227/2018-HMU1
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Brno odbor Hospodaření s majetkem státu,Příkop 11,602 00 Brno
<br> Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
<br> čís.B/59/2018 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Královo Pole
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 10.července 2018
<br> výběrové řízení 3 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> I.Prodávaný majetek
<br> Pozemek:.parcela číslo: 2363/2 o výměře 111 m2,ostatní plocha,jiná plocha
<br> v k.ú.Královo Pole,obec Brno,vedený u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Brno-město a zapsaný na LV č.60000 <.>
<br> II.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek je situován při ulici Srbská,je veřejně přístupný a nachází se na něm zeleň.Dle územního plánu města Brna je pozemek součástí stavebni stabilizované funkční plochy pro dopravu spodrobnějšim účelem využiti komunikace a prostranství místního významu sliniovou zelení a tělesa dopravních staveb.Pozemek je ohraničen zábradlím,které není ve vlastnictví státu a není předmětem prodeje <.>
<br> Na pozemku se nachází plynovod NTL — JMP,DSP <.>
<br> Na prodávaném majetku se mohou nacházet i jiné inženýrské sítě,kdy v případě pochybností
<br> přicházející) správci inženýrských sítí <.>
<br> Ill.Prohlídka prodávaného majetku
<br> Pro...

Načteno

edesky.cz/d/2149242

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz