« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Oznámení o záměru pronajmout nebytový prostor v budově polikliniky Ohmova 271, Praha 10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer_NNP_05_2018.pdf
Městská část Adresa Starostka
<br> Praha-Petrovice Edisonova 429 telefon: +420 267 900 933 Úřad městské Části 109 00 Praha 10 fax: +420 271 960 713 Praha-Petrovice datová schránka: GSM brána: +420 602 284 797 www.prahapetrovice.cz wmmbtke info© praha petrovice.cz V Praze dne 9.7.2018 č.j.2102/201 SMCPPET OZNAMENI
<br> ve smyslu © 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> 0 ZÁMĚRU PRONAJMOUT nebytový prostor v budově polikliniky Ohmova 271,Praha 10 <.>
<br> Městská část Praha — Petrovice oznamuje záměr pronájmu nebytových prostor nacházející se ve 4.NP objektu polikliniky,ato místností:
<br> Hlavní prostory: A4.26 (přípravná) o výměře 11,70 m2,za minimální nájemné 250,00 Kč/mz/měsíc <.>
<br> Podíl na společných prostorách 5,85 m2,za minimální nájemné 41,66 Kč/mz/měsíc.Umístění prostor je vyznačeno v příloze tohoto záměru <.>
<br> Účel pronájmu: Prostor pro poskytování zdravotnické péče <.>
<br> Poučení:
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomu záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně nejpozději do konce posledního dne zveřejnění.Nabídky předkládejte v zalepené obálce označené vlevém horním rohu evidenčním číslem záměru a adresou zájemce a výrazným nápisem NABÍDKA ZÁJEMCE - NEROZLEPOVAT!
<br> Vyhlašovatel záměru si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu záměr zrušit.Zrušení záměru bude oznámeno stejným způsobem jako jeho vyhlášení <.>
<br> JUDr.XXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> Číslo evidenční: NNP XX/XXXX
<br> Vyvěšeno: 9.7.2018 Sejmuto:
<br> Městská část Praha-Petrovice
<br> Úřad městské části Praha-Petrovice www.prahapetrovice.cz
<br> Adresa Edisonova 429 109 00 Praha 10
<br> datová schránka:
<br> wmmbtke
<br> Starostka
<br> telefon: +420 267 900 933 fax: +420 271 960 713
<br> GSM brána: +420 602 284 797 info© praha petrovice.cz
<br> Příloha: Umístění prostor
<br> 8
<br> CHÉMAANR
<br> Ý—Hng—"J

Načteno

edesky.cz/d/2149237

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz