« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Zápis z 22. zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva
Zápis z 22.zasedání zastupitelstva obce Osek ze dne 28.6.2018
<br> Zahájení: 19.00 hod <.>
<br> Prog' ram:
<br>.Úvod.Určení zapisovatele a schválení programu.Jmenování ověřovatelů zápisu.Kontrola usnesení z minulého zasedání.Rozpočtové opatření č.3/2018.Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2017.Závěrečný účet MRČR za rok 2017.GDPR.Žádosti na změnu územního plánu 10.Žádost AZ Elektrostav a.s.— trasa el přípojky 11.Žádost RYDVAL- -ELEKTRO s.r.o.A vyjádření k projektu stavby 12.Smlouva na výstavbu nového chodníku 13.Diskuse 14.Závěr
<br> pWQGm-P-WNH
<br> Přítomni: Viz presenční listina,počet přítomných zastupitelů 6 J ednáni : ].Jednání zahájil a dále řídil starosta obce Ing.XXXXX XXXXX <.>
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné s programem jednání.Program schválen 6 hlasy přítomných zastupitelů.'
<br> Zapisovatelem programu navržen XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X._ Ověřovateli zápisu navrženi LiborMocák a XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné s průběhem usnesenl zminulých zasedání.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> 5.Starosta obce předložil přítomným rozpočtové opatření č.3/2018.Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 6.Zastupitelstvo obce projednalo Účetní závěrku obce a Závěrečný účet obce,který byl sestaven ke dni 31.12.2017,Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen dne 31.5.2018 a sejmut dne 29.6.2018.Zastupitelstvo obce schvaluje 6 hlasy přítomných zastupitelů Učetní závěrku
<br> za rok 2017,Závěrečný účet za rok 2017 a souhlasí s celoročním-hospodařením obce,a to bez výhrad <.>
<br> 7.Starosta obce seznámil přítomné se Závěrečným účtem MRČR za rok 2017.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> 8.Starosta obce seznámil přítomné s dokumentem „Informace pro zastupitele a zaměstnance o GDPR“.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> Starosta obce předložil novou směrnici „Ochrana osobních údajů“.Schválená 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> Starosta obce dále požádal o...

Načteno

edesky.cz/d/2145455

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz