« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Návrh opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh opatření obecné povahy
M i n is t e r s tvo o b ra n y – s e kc e d o zo r u a kon tr o ly
o d b o r s t á t n í h o d o z o r u
<br> o d d ě l e n í s t á t n í h o d o z o r u B r n o
Svatoplukova 84,662 10 Brno datová schránka x2d4xnx
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
<br> Naše čj.MO 185597/2018-1216B
Spis.zn.SpMO 12236/2017-1216B Dle rozdělovníku
Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Mobil: XXX XXX XXX
E-mail: hosteran@army.cz
<br> Datum: 29.června 2018
<br>
Vyvěšení návrhu opatření obecné povahy,kterým se zřizuje ochranného pásma
radiolokátoru Sokolnice
<br>
Ministerstvo obrany jako speciální stavební úřad podle § 15 odst.1 písm.a) zákona
č.183/2006 Sb <.>,v souladu s ustanovením § 43 zákona č.49/1997 Sb <.>,o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „úřad“) pro vojenská letiště,vojenské letecké
stavby a jejich ochranná pásma,a v souladu s ustanovením § 172 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád (dále jen „správní řád“) zřizuje podle § 37 zákona o civilním letectví ochranné
pásmo vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Sokolnice (dále jen „OP“) <.>
<br> Úřad návrh opatření obecné povahy na zřízení OP radiolokátoru Sokolnice projednal s úřady
územního plánování a nyní přistoupil k jeho zveřejnění na úředních deskách obcí <.>
<br> Žádám o zveřejnění návrhu OOP (bez grafických příloh) na úředních deskách a to XXX.po
dobu XX dnů.Grafické přílohy jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na
elektronické úřední desce Ministerstva obranyhttp://www.mocr.army.cz/informacni-servis/1-
povinne-informace/1-uredni-deska/veřejné vyhlášky/ oznámení veřejnou vyhláškou nebo
k nahlédnutí na úřadu (MO Sekce dozoru a kontroly,odbor státního dozoru,oddělení státního
dozoru Brno,Svatoplukova 84,Brno <.>
Po sejmutí návrhu OOP zašlete na úřad informaci o době vyvěšení na úřední desce <.>
<br> K návrhu OOP může kdokoliv,jehož práva,povinnosti nebo zájmy mohou být OO...

Načteno

edesky.cz/d/2142839

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz