« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Obecně závazná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška
© STATUTÁRNÍMĚS'IO BRNO B \ a | N | o I <.>
<br> PRÁVNÍ PŘEDPISY 2018
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.(? /2018 <,>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.12/2011,o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách,za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,ve znění pozdějších vyhlášek
<br> datum nabytí účinnosti:
<br> \\fiugiim'úi měst:! Brna.Domínílgínrzlxs? nám.|.(1()l (a'/' BRINH) Hulín prmnlím |_ NEU) 5453 IH ] | LLM-mail? imlw|11awtnu 111110334.\\xw.[WHL—Mf?
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.(f)/2018 <,>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.12/2011,o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách,za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,ve znění pozdějších vyhlášek
<br> Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém 27/40.zasedání konaném dne 19.června 201 8 v souladu s ustanovením š 10 písm.a) a na základě ustanovení 5 84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (Obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto Obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Článek 1
<br> Příloha Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.12/2011,o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách,za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č.4/2014,č.6/2015,č.8/2016 a č.13/2017,se zrušuje & nahrazuje přílohou této vyhlášky <.>
<br> Clánek 2 Zrušovací ustanovení
<br> Touto vyhláškou se ruší Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.4/2014,č.6/2015,č.8/2016 a č.13/2017,kterými se měnila a doplňovala Obecně závazná vyhláška statutárního města
<br> Brna c.12/2011,O regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních arestauračních zahrádkách,za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného p...

Načteno

edesky.cz/d/2142838

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz