« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualikzace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbór územního plánování a stavebního řádu Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 199,e-mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> Obce Kraje Vysočina
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina,odd.ostatních správních činností
<br> - zde- Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJl 49656/2018 lng.XXXXXX XXXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> OUP XXX/XXXX OUP—XXX 564 602 371
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení
<br> o zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> Krajský úřad kraje Vysočina,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel aktualizace zásad územního rozvoje ve smyslu ustanovení 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje v souladu s ustanovením % 37 odst.3 stavebního zákona zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (návrh Aktualizace č.4 ZÚR KrV).Společně s návrhem Aktualizace č.4 ZÚR KrV je zveřejněna i dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.Zpracovaný návrh Aktualizace č.4 ZÚR KrV včetně dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je vtištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina,odboru územního plánování a stavebního řádu,Žižkova 57,Jihlava.Kompletní dokumentace návrhu Aktualizace č.4 ZÚR KrV včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je zveřejněna na webových stránkách kraje na adrese: www.kr—vysocinacz,sekce Téma — Portál územního plánování a stavebního řádu — Oddělení územního plánování — Územně plánovací dokumentace Kraje Vysočina - Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (https://www.kr—vvsocina.cz/navrh-aktuallzace-c—4—zasad—uzemniho—rozvoie-krale-vysocina/ds—
<br> 304044/91=97034) <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,lČO: 70890749 lD datové schránky: ksab3eu,e—mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> Info...

Načteno

edesky.cz/d/2137016

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz