« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Veřejná vyhláška-návrh ÚP Bukovany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna-vyhlaska-navrh-up.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE
<br> Hynaisova 34/10.779 00 Olomouc
<br> Spisový znak _ 326.1,skartačni znak/skart.lhůta — AIIU
<br> Č.j.SMOL/lSSSES/ZOI S/OKR/UPA/Navfap.V Olomouci 25.06.2018 Spisová značka: S-SMOL/lSl331/2016/OKR
<br> Uvádějte vžofv v korespondenci
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: lng.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,dveře č.X.XX Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: kristyna.navratilova©olomouceu
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA doručující návrh Územního plánu Bukovany v rámci společného jednání
<br> Magistrát města Olomouce„ odbor koncepce a rozvoje jako úřad územního plánování podle ust.© 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb.„ o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),který v souladu s ust.© 6 odst.1 písm.0) stavebního zákona pořizuje na žádost obce Bukovany územní plán oznamuje v rámci konání společného jednání s dotčenými orgány,krajským úřadem a sousedními obcemL v souladu s ust.š 50 odst.3 stavebního
<br> zákona zveřejnění návrhu Územního plánu Bukovany <.>
<br> K veřejnému nahlédnutí je návrh Územního plánu Bukovany vystaven od 2.7.2018 do 16.8.2018
<br> na Obecním úřadu Bukovany,Bukovany 57,Bukovany,a na Magistrátu města Olomouce,odboru koncepce a rozvoje.Hynaisova 10,Olomouc.Návrh územního plánu je po uvedenou dobu rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
<br> přístup na adrese http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/orp—
<br> olomouc/projednavani-upd <.>
<br> Do 30-ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky,tedy nejpozději do 16.8.2018,může každý uplatnit své připomínky <.>
<br> Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Magistrát města Olomouce,odbor koncepce a rozvoje,Hynaisova l0„ 779 l 1 Olomouc <.>
<br> K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXX vedoucí odboru koncepce a rofěfoje _,Magistrátu města Olomou G ne?!-\? MĚSTA OLOMOUCE C,)d or “20091009 a rozvoje 771 27 OlomouC
<...

Načteno

edesky.cz/d/2136727

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz