« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Zápis č. 6/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 25.6.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-ze-zastupitelstva-25-6-2018.pdf
Obec BUKOVANY
Bukovany 57,okr.OLOMOUC,PSČ 779 00
<br> Tel <.>,fax : 585 351 394
<br> IČ: 00 576 263,e-mail: obec@bukovany.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br> Zápis č.6/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 25.6.2018
<br>
<br> Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany,které se konalo v prostorách Obecního úřadu <,>
<br> Bukovany č.p.57,zahájila starostka obce Ing.XXXXX XXXXXXXXX v XX:XX hod <.>
<br> V době zahájení bylo přítomno celkem 4 členů zastupitelstva: Ing.XXXXXX XXXXXX,Ing.XXX XXXXXXXX <,>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Nepřítomen a omluven: Ing.XXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Zastupitelstvo obce Bukovany je usnášení schopné <.>
<br>
<br> 1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka obce navrhla ověřovatele zápisu Tomáše Zendulku a Ing.Martina Köhlera a zapisovatele
<br> Ing.Jana Machalku.Nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje ověřovatele zápisu Tomáše Zendulku a
<br> Ing.Martina Köhlera a zapisovatelem Ing.Jana Machalku <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4 – Ing.XXXXXX XXXXXX,Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2) Schválení programu
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
<br> zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje program zasedání zastupitelstva <.>
<br> 1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Schválení Smlouvy o dílo
4) Různé
<br> Výsledek hlasování: pro 4 – Ing.XXXXXX XXXXXX,Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 3) Schválení smlouvy o dílo
Návrh usnesení č.3: Zastupitelstvo obc...

Načteno

edesky.cz/d/2136726

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz