« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Záměr vypůjčit nebytové prostory ordinace praktického lékaře

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ordinace výpůjčka.pdf
Obec Lhota
<br> se sídlem: Obecní úřad Lhota,Boleslavská 47,277 14 Lhota,okres Praha - východ IČ: 00237001,tel.: 326 971 008,httpzwwwlhotanadlabemcz,e-mail: obec.lhota©iex.cz
<br> OZNÁMENÍ o ZÁMĚRU OBCE VYPU' Jc' lT NEBYTOVÉ PROSTORY
<br> OBEC LHOTA
<br> v souladu s š 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje svůj záměr
<br> vypůjčit nebytové prostory v budově č.p.37,která je součástí pozemku stp.č <.>
<br> 16/1 v k.ú.Lhota u Dřís,Obec Lhota,část obce Lhota,okres Praha - východ (adresa: Boleslavská č.p.37,277 14 Lhota)
<br> Prostory k výpůjčce -— devět místností — podlahová plocha celkem 128 m2 (viz zákres v připojeném plánku)
<br> Účel výpůjčky — ordinace praktického lékaře,čekárna,příslušenství a chodby
<br> Doba vy' půjčky — doba neurčitá Konkrétní podmínky výpůjčky budou sjednány v písemné smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi obcí,jako půjčitelem,a vypůjčitelem <.>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat nabídky písemně na adresu obce Lhota (Obec Lhota,Boleslavská 47,277 14 Lhota) do 17.7.2018 do 12:00 <.>
<br> Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a nerozhodnout O výpůjčce nebytových prostor <.>
<br> OBEC LHOTA,2 :
<br> z / (At/Zbylo lng.XXXXX XXXXXXXXXXXXX starostka obce Lhota
<br> Vyvěšeno: XX.X.2018 Sejmuto: Zveřejněno na elektronické úřední desce: 29.6.2018
<br> Pze/LOW? & 7
<br> _hL
<br> ! )
<br> WC / Í PHC/ENT! - ušní-
<br> \ <.>
<br>.„/.__
<br> 11
<br> “\
<br> ll
<br> f/pf KS“ ONA,L — 2 m2
<br> a / PR EDS/ň 22,857"
<br> 8190253 WZ r.<.>,L,/ lv/l'er.WMA„ SESTRY 707" Ž/Ek/l/RNA 5:7"12 29/912 M MINN/185 ' 20,5m2
<br> ! J ZDEFJl/OTÁ/l STŘEDISKO
<br> LHOTA

Načteno

edesky.cz/d/2129695

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz