« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Záměr vypůjčit část pozemku p. č. 593 v k. ú. Lhota u Dřís za účelem umístění včelích úlů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úly výpůjčka .pdf
Obec Lhota
<br> se sídlem: Obecní úřad Lhota,Boleslavská 47,277 14 Lhota,okres Praha - východ IČ: 00237001,tel.: 326 971 008,http:www.lhotanadlabem.cz,e-mail: obec.lhota©íex.cz
<br> OZNÁMENÍ o ZÁMĚRU OBCE VYPÚJČIT ČÁST POZĚMKU
<br> OBEC LHOTA v souladu s š 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje svůj záměr
<br> bezúplatné výpůjčky části pozemek p.č.593 za účelem umístění 10 ks úlů pro včely,pozemek se nacházejí v katastrálním území Lhota u Dřís <.>
<br> o-v
<br> Prostog k gg | ce — 30 m2 Účel g'gůjčky — umístění včelích úlů
<br> '
<br> Doba ggůjčky — doba neurčitá
<br> Konkrétní podmínky výpůjčky budou sjednány v písemné smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi obcí,jako půjčitelem,a vypůjčitelem <.>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat nabídky písemně na adresu obce Lhota (Obec Lhota,Boleslavská 47,277 14 Lhota) do 17.7.2018 do 12:00 <.>
<br> Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a nerozhodnout o výpůjčce nebytových prostor <.>
<br> OBEC LHOTA 277 14 <,>
<br> lng.adka Kratochvílová starostka obce Lhota
<br> Vyvěšeno: 29.6.2018 Sejmuto: Zveřejněno na elektronické úřední desce: 29.6.2018
<br> Publikace dat ISKN Tisk - Os :46ms,41 prvků.Stránka č.1 z 1
<br> / lé' k; „má/záv za"
<br> http ://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/print.aspx 29.6.2018

Načteno

edesky.cz/d/2129694

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz