« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení volné pracovní pozice u MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.brandysko.cz/assets/File.ashx?id_org=904&id_dokumenty=47348
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav <,>
<br> Masarykovo nám.1,250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje
v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice
úředník/úřednice-referent/ka oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí
<br> Odboru životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
<br> - místo výkonu práce: Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
- pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
- pracovní úvazek: 40 hodin/týden
- platové zařazení: 9.platová třída dle nař.vlády č.222/2010 Sb <.>,ve znění nař.vlády
<br> č.399/2017 Sb.a dle nař.vlády č.341/2017 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
- předpokládaný termín nástupu: dle dohody
- charakteristika vykonávané práce: výkon vodoprávního úřadu
<br> Předpoklady
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
- dle § 4 zák.č.312/2002 Sb.: státní občanství ČR,případně cizí státní občan s trvalým
<br> pobytem na území ČR,starší 18 let,způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost <,>
znalost českého jazyka
<br> Požadavky:
- praxe v oblasti vodního hospodářství vítána
- osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti na úseku vodního hospodářství vítáno
- znalost legislativních předpisů souvisejících s vykonávanou činností
- základní administrativní a PC dovednosti
- dobré komunikační schopnosti
- samostatnost a ochota k dalšímu vzdělávání
- flexibilita a spolehlivost
- řidičský průkaz skupiny B
<br> Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:
- jméno,příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího
<br> státního občana
- datum a podpis zájemce,příp.telefonický kontakt
<br>
<br> K přihlášce zájemce ...

Načteno

edesky.cz/d/2106985

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz