« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONAJMOUT nebytový prostor v Domu občanské vybavenosti Edisonova 429, Praha 10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer_NNP_04_2018.pdf
Městská část Praha-Petrovice Úřad městské části Praha-Petrovice http://www.prahapetrovice.cz Edisonova 429,109 00 Praha 10 1.ZASTUPCE STAROSTKY tel.ústř.: 274 860 731,fax: 271 960 713,e-mail: info©prahapetrovice.cz
<br> V Praze dne 18.06.2018 CJ 1945/2018 MCPPET
<br> OZNÁMENÍ ve smyslu 5 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění 0 ZÁMĚRU PRONAJMOUT
<br> nebytový prostor v objektu Domu občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice,Edisonova 429,Praha 10 <.>
<br> Popis prostor: garážové stání č.9 v suterénu objektu Domu občanské vybavenosti MČ Praha- Petrovice,Edisonova 429,Praha 10,o výměře 14,81 m2 <.>
<br> Pronáíem ie určen za účelem prodloužení stávaiícího náimu aarážového stání od 01.01.2019 do 31.12.2021 <.>
<br> Minimální měsíční nájemné bylo stanoveno na částku 1 500 Kč bez DPH <.>
<br> Poučení:
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se kvtomu záměru vyjádřit a předložit své nabídky.Písemné nabídky zasílejte na adresu Uřadu MC Praha“-Petrovice,Edisonova 429,109 00 Praha 10,nebo odevzdejte osobně na podatelnu Uřadu MC Praha-Petrovice.Nabídky předkládejte v zalepené obálce označené v levém 'horním rohu adresou odesílatele,číslem evidenčním,výrazným nápisem NEOTEVIRAT!
<br> Vyhlašovatel záměru si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu záměr zrušit.Zrušení záměru bude oznámeno stejným způsobem jako jeho vyhlášení <.>
<br> JUDr.Olga ljromasová starostka MC
<br> Číslo evidenční: NNP 04/18
<br> Zveřejněno od: 18.06.2018 do:

Načteno

edesky.cz/d/2098758


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz