« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Zápis ze zasedání O.Z. 16. 5. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání O.Z. 16. 5. 2018

Zápis z veřejného jednání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne
16.5.2018
<br>
<br>
Zasedání zahájil starosta v 19.10 hod.Prohlásil,že jednání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno <.>
<br>
Bylo přítomno 6 členů obecního zastupitelstva:
p.J.Pazdera,p.A.Jarkovská,p.K.Šťastná,p.H.Kučerová,p.Z <.>
Semerád,p.J.Kovář
omluvena: sl.M.Šťastná
<br> Starosta přečetl následující program:
<br> 1.kontrola minulého zápisu
2.účetní závěrka za rok 2017
3.závěrečný účet za rok 2017 (vč.zprávy o výsledku přezkoumání
<br> hospodaření obce)
4.rozpočtové opatření č.2
5.různé
<br>
<br> Zastupitelé program schválili a rozhodli,že diskuse bude probíhat
ke každému bodu zvlášť <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p.A.Jarkovská a p.H.Kučerová
<br>
1.Kontrola minulého zápisu
<br> Zápis z jednání ze dne 28.2.2018 byl ověřovateli ověřen a při
zasedání vyložen k nahlédnutí.Nebyly proti němu podány námitky <.>
<br>
<br> 2.Účetní závěrka za rok 2017
<br>
<br>
<br> p.Jarkovská předložila návrh účetní závěrky.Po prostudování
finančních a účetních výkazů O.Z.schválilo účetní závěrku za rok
2017
<br> Pro 6 Proti 0
<br>
3.Závěrečný účet za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce
<br>
Byl projednán závěrečný účet za rok 2017 včetně přílohy č.1 –
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce se závěrem: nebyly
zjištěny chyby a nedostatky <.>
Obecní zastupitelstvo schvaluje bez výhrad <.>
<br> Pro 6 Proti 0
<br>
4.Rozpočtové opatření č.2
<br> p.Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření č.2
O.Z.schválilo Rozpočtové opatření č.2 bez připomínek
<br> Pro 6 Proti 0
<br> 5.Různé
<br> a) stanovení počtu členů zastupitelstva obce (volby do zastupitelstva
2018)
<br> O.Z.stanovilo počet členu zastupitelstva obce na 7
<br> Pro 6 Proti 0
<br>
<br>
<br>
<br>
Zasedání O.Z.nebylo přerušeno,starosta zasedání ukončil v 20,15
a poděkoval všem za účast <.>
<br>
<br>
Zapsala 16.5.2018 XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Ověřovatelé zápisu: A.Jarkovská
H.Kučerová
<br>
<br> Starosta: XXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2076612

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz