« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 14/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 128,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br>
<br> P o z v á n k a
V Jihlavě dne 7.6.2018
<br>
v souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
s v o l á v á m
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.04/2018,které se bude konat dne 19.6.2018
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.03/2018
2.Zpráva o činnosti rady kraje
<br> (J.Běhounek,ZK-04-2018-02)
3.Informace o činnosti krajského úřadu
<br> (Z.Kadlec,ZK-04-2018-03)
4.Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
<br> (J.Běhounek,ZK-04-2018-04)
5.Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 –
<br> návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
(J.Běhounek,ZK-04-2018-05)
<br> 6.Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole
Požární ochrana a IZS
(J.Běhounek,ZK-04-2018-06)
<br> 7.Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí
věcného daru
(J.Běhounek,ZK-04-2018-07)
<br> 8.Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
(J.Běhounek,ZK-04-2018-08)
<br> 9.FOND VYSOČINY - Informační a komunikační technologie ICT 2018 - schválení
navržených podpor
(J.Běhounek,ZK-04-2018-09)
<br> 10.FOND VYSOČINY - Infrastruktura ICT 2018 - schválení navržených podpor
(J.Běhounek,ZK-04-2018-10)
<br> 11.CEF TELECOM – NIX-ZD.CZ II – Zavedení přeshraničních služeb elektronického
zdravotnictví v České republice – ePreskripce a eDispenzace
(J.Běhounek,ZK-04-2018-11)
<br> 12.Protialkoholní záchytná služba
(V.Novotný,ZK-04-2018-12)
<br> 13.11.ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“
<br>
<br>
<br> Číslo stránky 2
<br> (V.Novotný,ZK-04-2018-13)
14.Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2018
<br> (M.Kukla,ZK-04-2018-14)
15.Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017
<br> (M.Kukla,ZK-04-2018-15)
16.Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2017
<br> (M.Kukla,ZK-04-2018-16)
17.Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021
<br> (M.Kukla,ZK-04-2018-17)
18.Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné v rámci majetkoprávní přípravy stavby
<br> „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž.s II/602“ - s obcí Kozlov
(M.Kukla,ZK-04-2018-18)
<br> 19.Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú.Koroužné – dar pozemku obci Koroužné
(M.Kukla,ZK-04-2018-19)
<br> 20.Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „III/3452 Klášter – most ev.č.3452-1“
(M.Kukla,ZK-04-2018-20)
<br> 21.Majetkoprávní příprava akce „II/360 Oslavička - Rudíkov“ – uzavření kupní smlouvy
(M.Kukla,ZK-04-2018-21)
<br> 22.Darování pozemku v k.ú.a obci Lavičky
(M.Kukla,ZK-04-2018-22)
<br> 23.Darování pozemku v k.ú.Utín
(M.Kukla,ZK-04-2018-23)
<br> 24.Darování pozemků v k.ú.Střížov u Chotěboře a obci Chotěboř
(M.Kukla,ZK-04-2018-24)
<br> 25.Prodej pozemku v k.ú.a obci Kostelní Myslová
(M.Kukla,ZK-04-2018-25)
<br> 26.Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků v k.ú.Polná
(M.Kukla,ZK-04-2018-26)
<br> 27.Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k.ú.Přibyslav
(M.Kukla,ZK-04-2018-27)
<br> 28.Darování pozemků v k.ú.a obci Golčův Jeníkov
(M.Kukla,ZK-04-2018-28)
<br> 29.Změna usnesení 0476/06/2017/ZK ze dne 7.11.2017
(M.Kukla,ZK-04-2018-29)
<br> 30.Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“ - změna
usnesení 0588/08/2016/ZK
(M.Kukla,ZK-04-2018-30)
<br> 31.Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“
(M.Kukla,ZK-04-2018-31)
<br> 32.Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Olešná – průtah“ po jejím dokončení - II <.>
(M.Kukla,ZK-04-2018-32)
<br> 33.Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Brtnice“
(M.Kukla,ZK-04-2018-33)
<br> 34.Majetkoprávní příprava akce „II/406 Kostelec – křiž.s II/639“
(M.Kukla,ZK-04-2018-34)
<br> 35.Majetkoprávní příprava pro akci „II/128,II/150 Lukavec - hranice kraje“
(M.Kukla,ZK-04-2018-35)
<br> 36.Darování pozemku obci Sedletín
(M.Kukla,ZK-04-2018-36)
<br> 37.Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú.Hybrálec,Kletečná u Humpolce a Rybné
(M.Kukla,ZK-04-2018-37)
<br> 38.Uzavření dohody o parcelaci
(M.Kukla,ZK-04-2018-38)
<br>
<br>
<br> Číslo stránky 3
<br> 39.Darování pozemku v k.ú.Podklášteří
(M.Kukla,ZK-04-2018-39)
<br> 40.Přijetí daru v k.ú.a obci Radostín nad Oslavou
(M.Kukla,ZK-04-2018-40)
<br> 41.Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k.ú.Dolní Lažany,k.ú.Horní
Lažany u Lesonic,k.ú.Lesonice
(M.Kukla,ZK-04-2018-41)
<br> 42.Vzájemné darování pozemků v k.ú.Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda
(...

Načteno

edesky.cz/d/2074333

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz