« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Rozpočtové opatření č. 5/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Obec Karle KEO-W 1.11.194 ! UcOGx
<br> Rozpočtové změny roku 2018 Zpracováno: 2-5-2018
<br> strana: 1 Rozpoctove opatreni c.5 PŘUMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1341 000 5 000.00 250.00 5 250,00 Poplatek ze psů 2) 000000000 0000 0000 1301 000 10 000,00 20 000,00 30 000,00 Daň z hazardních her Paragraf 0000 celkem: 15 000,00 20 250,00 35 250,00 * 3) 000000000 0000 3039 2131 000 0,00 2 000,00 2 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků - Paragraf 3639 celkem: 0,00 2 000,00 2 000.00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 0000 celkem: 15 000,00 22 250,00 3? 250,00 PŘÍJMY celkem ' 15 000,00 22 250.00 31 250,00 VYDAJE N+Z+Uz Org Par Po! ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 4) 000000000 0000 3314 5229 000 0,00 1 215.00 1 215,00 Ostneinvestičnltransfery naaskovým a podob.orga Paragraf 3314 celkem: 0,00 1 215,00 1 215,00 Činnosti knihovnické * 5) 000000000 0000 3319 5221 000 0,00 1 500,00 1 500.00 Neinvestičnítransfery obecne prospěšným společno Paragraf 3319 celkem: 0,00 1 500,00 1 500,00 Ostatní záležitosti kultury * 6) 000000000 0000 3399 5194 000 0,00 7 535.00 ? 535,00 Věcné dary Paragraf 3399 celkem: 0,00 7 535,00 1 535,00 Ostatni záležitost kultury,církvi a sdél.prostře * 7) 000000000 0000 4341 5223 000 0,00 2 000,00 2 000,00 Neinvestiční transfery církvím - CHARITA Paragraf 4341 celkem: 0,00 2 000.00 2 000,00 Soc.pomoc osobám v hmot.nouzi a občanům * 8) 000000000 0000 6171 5163 000 0,00 10 000,00 10 000,00 Služby peněžních ústavů Paragraf 5111 celkem: 0,00 10 000,00 10 000,00 Činnost mistni správy * Org: 0000 celkem: 0,00 22 250,00 22 250,00
<br> VÝDAJE celkem 0,00 22 250,00 22 250,00
<br> Obec Karle KEO—W 1.1 1.194 ! UcOGx
<br> Rozpočtové změny roku 2018 Zpracovane: 252013
<br> strana: 2 v ' v ' v Rozpoctove opatreni c.5 Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX ? 584 685,00 20 250,00 7 604 935,00 3639 XXXX xxxx 418 994,00 2 000,00 420 994,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené PŘÍJMY celkem B 003 680,00 22 250,00 a 025 930,00 VÝDAJE XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXX.! 25 000,00 1 215,00 26 215,00 Činnosti knihovnické 3319 XXXX XXXX 15 000,00 1 500,00 16 500,00 Ostatnl záležitosti kultury 3399 xxxx xxxx TO 000,00 7 535,00 TT 535,00 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 4341 5223 0000 0,00 2 000,00 2 000,00 Neinvestiční transfery církvím - CHARITA 5171 XXXX xm 1 420 294,00 10 000,00 1 430 294,00 Činnost místní správy VÝDAJE celkem 1 530 254,00 22 250,00 1 552 544,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.5
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředku na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Předloženo starostovi obce
<br> XXXXX XXXXXX staroata obce
<br> Schváleno usnesením na zasedání dne XX.05.2018 <.>
<br> Zpracoval: XXXXXXXXXX XXXXXXX dne: X.X.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/2068729

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz