« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Zápis č. 4/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 28.5.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-ze-zastupitelstva-28-5-2018.pdf

Obec BUKOVANY
Bukovany 57,okr.OLOMOUC,PSČ 779 00
<br> Tel <.>,fax : 585 351 394
<br> IČ: 00 576 263,e-mail: obec@bukovany.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> Zápis č.4/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 28.5.2018
<br>
<br> Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany,které se konalo v prostorách Rodinného centra <,>
<br> Bukovany č.p.57,zahájila starostka obce Ing.XXXXX XXXXXXXXX v XX:XX hod <.>
<br> V době zahájení bylo přítomno celkem 5 členů zastupitelstva: Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.Jan
<br> Machalka,Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Nepřítomen a omluven: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXXX
<br> Zastupitelstvo obce Bukovany je usnášení schopné <.>
<br>
<br> 1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka obce navrhla ověřovatele zápisu Tomáše Zendulku a Ing.Zdeňka Krumpolce a zapisovatele
<br> Ing.Jana Machalku.Nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje ověřovatele zápisu Tomáše Zendulku a
<br> Ing.Zdeňka Krumpolce a zapisovatelem Ing.Jana Machalku <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5 – Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2) Schválení programu
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
<br> zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhla doplnit do programu
<br> body uvedené pod č.5,8 a 9 <.>
<br> Návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje program v souladu s pozvánkou
<br> doplněný o bod č.13 a 14 <.>
<br> 1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Schválení rozpočtového opatření č.2/2018
4) Schválení rozhodnutí hodnotící komise – výběr dodavatel na projekt navýšení kapacity MŠ
<br> Bukovany
<br> 5) Schválení přijetí dotace – Místní komunikace k Deštníku
6) Schválení rozhodnutí hodnotící komise – výběr dodavatel na projekt místní komunikace
<br> K Deštníku
<br> 7) Smlouva o nájmu
8) Schválení přijetí dotace – ÚP Bukovany
9) Schválením změny PRVKOK
10) Různé
<br> Výsledek hlasování: pro 5 – Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 3) Schválení Rozpočtového opatření č.2/2018
Návrh usnesení č.3: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje rozpočtové opatření č.2/2018
<br> Výsledek hlasování: pro 5 – Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec BUKOVANY
Bukovany 57,okr.OLOMOUC,PSČ 779 00
<br> Tel <.>,fax : 585 351 394
<br> IČ: 00 576 263,e-mail: obec@bukovany.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> 4) Schválení rozhodnutí hodnotící komise – výběr dodavatele na projekt navýšení kapacity MŠ
Bukovany
<br> Návrh usnesení č.4: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje výsledek hodnotící komise,která
<br> doporučuje vítěznou nabídku účastníka ZENDULKA s.r.o.a pověřuje starostku obce Smlouvu o dílo
<br> mezi obcí Bukovany a ZENDULKA s.r.o.podepsat <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4 – Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXXXX <,>
<br> proti X,zdrželi se - XXXXX XXXXXXXX
Usnesení č.X bylo schváleno <.>
<br>
<br> 5) Schválení přijetí dotace – místní komunikace K deštníku
Návrh usnesení č.5: Zastupitelstvo obce Bukovany bere na vědomí přijetí dotace z fondu MMR na
<br> projekt Místní komunikace K deštníku a schvaluje realizaci projektu <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5 – Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.5 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 6) Schválení rozhodnutí hodnotící komise – výběr dodavatele na projekt místní komunikace
K deštníku
<br> Návrh usnesení č.6: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje výsledek hodnotící komise,která
<br> doporučuje vítěznou nabídku účastníka SKANSKA a.s.a pověřuje starostku obce Smlouvu o dílo
<br> mezi obcí Bukovany a SKANSKA a.s.podepsat <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5 – Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
Usnesení č.6 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 7) Smlouva o nájmu
Návrh usnesení č.7: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících
<br> k podnikání mezi obcí Bukovany a STAHLHELM s.r.o.a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy
<br> a schvaluje vypovězení Smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi obcí Bukovany a M.M.ze dne
<br> 16.12.2016.Záměr byl vyvěšen dne 11.5.2018 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5 – Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<...

Načteno

edesky.cz/d/2065993

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz