« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - Výběrové řízení referent úseku služeb obyvatelstvu ÚMO Plzeň 6 - Litice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyberove_rizeni_-_referent_useku_sluzeb_obyvatelstava_UMO_Plzen_6_-_Litice.pdf 223,52 kB

Statutární město Plzeň,Městský obvod Plzeň 6 -- Litice <,>
tajemnice ÚMO Plzeň 6
<br> v souladu S § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednícícb územních samosprávných
<br> VIVI
<br> celků,ve znění pozdejsıcb předpisů
<br> vyhlašuje
<br>
<br>
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br>
<br> Na obsazení pracovního místa
<br> Referent úseku Služeb obflatelstvu ÚMO Plzeň 6,- Litice
<br> Pracovník bude zařazen v 10.platové třídě v Souladu s nař.Vlády č.564/2006 Sb.<,>
ve znění nař.vlády č.'74/2009 Sb <.>
<br> Předpokládaný datum nástupu : říien-listopad 2015
Místo výkonu práce : Plzen 6 - Litice
Pracovní poměr : doba nearčitá
<br> Předpokládaná rámcová pracovní náplň:
<br> 0 provádění Sociálních šetření,depistáží a přímé Sociální práce
0 poskytování sociálního poradenství
<br> a zabezpečeníSociálně-právní ochrany dětí
<br> a Zajišťování a organizování činností podatelny
<br> fl prováděnívidimace a legalizace
<br> 0 provádění evidence Obyvatel
<br> 0 poskytování sociální práce v přenesené působnosti
<br> Kvalifikační a odborné požadavky:
<br> 0 ukončené VŠ nebo vyšší odborné vzdělání v Sociálně právníoblasti (sociální práce,Sociální
pedagogika,Sociálnía humanitnipráce,Sociálně právní činnost,charitnía sociální činnost)
nebo středoškolské Vzdělání S maturitou včetně doplnění vzdělání (5? 1 1 0 zákona
<br> `č.108/2006 Sb <.>,o Sociálních službách)
<br> s Splnění požadavků dle § 4 Zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územně samosprávných
celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> ° Znalost Zákona č.359/1999 Sb <.>,o Sociálně právníochraně dětív platném Zněnía
Souvisejících Zákonů a zákona č.1 08/2006 Sb <.>,o Sociálních službách,ve znění pozdějších
předpisů
<br> 0 praxe na OSPOD či v sociálníoblasti a zkouška ZOZ na úseku SPOD výhodou
<br> a dobrá uživatelská znalost práce na PC
<br> 0 Orientace ve veřejné správě podmínkou
<br> ° občanská bezúhonnost
<br> Nabízíme:
<br> 0 odborný profesní růst
<br> Q osobní příplatek,mimořádné odměny,příspěvek na penzijní připojištění,stravenky a další
<br> benefity
<br>
<br> Náležitosti přihlášky: jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,Státní příslušnost,místo
<br> trvalého pobytu,číslo OP,tel.spojení nebo e-mail,datum a podpis <.>
<br> K přihlášce připojte: Strukturovaný životopis,Výpis z evidence Rejstříku trestů ne Starší než 3
měsíce a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a personální dotazník,který
je možno Stáhnout z Webových Stránek wwwplzeneu (Občan-pracovní místa) <.>
<br> Písemné přihlášky V Zalepené Obálce S označením „Výběrové řízení-Referent ÚSO",na
které bude uvedeno jméno,příjmení a adresa uchazeče,přijímá do 11.9.2015 do 11:00
hod.ÚMO Plzeň 6 - Litice,Klatovská 243,321 OO Plzeň.Bližší informace na tel.čísle
378036821
<br> Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu <.>

Načteno

edesky.cz/d/205632

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz