« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Přísedící Krajského soudu v Praze

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přísedící Krajského soudu v Praze

ČESKÁ REPUBLIKA - KRAJSKÝ SOUD V PRAZE
150 75 Praha 5,nám.Kinských 5,tel.257 005 111,fax.257 321 528
<br> ID datové schránky: hvbabbq E-mail: podatelna@ksoud.pha.justice.cz
<br> IČO: 215678
Naše značka: Spr-p 644/2018
(uveďte v odpovědi)
<br> V Praze dne 30.května 2018
<br>
Vážená paní starostko <,>
Vážený pane starosto <,>
<br>
dovoluji si Vás touto cestou požádat o spolupráci ohledně získání nových kandidátů
do funkce přísedících Krajského soudu v Praze <.>
<br> Funkce přísedícího je veřejnou funkcí a řídí se zákonem č.6/2002 Sb.o soudech <,>
soudcích,přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů <.>
<br> Přísedící se podílí,jako člen tříčlenného senátu,na rozhodovací činnosti krajského
soudu v trestních věcech,ve kterých tento soud rozhoduje jako soud prvního stupně.Jde tedy
o rozhodovací činnost soudu v případech nejzávažnější majetkové,či násilné trestné činnosti <.>
Senát krajského soudu je v takových případech složen z předsedy senátu,který je soudcem z
povolání a dvou soudců – přísedících,kteří jsou laiky volenými zastupitelstvem kraje.Při
rozhodovací činnosti jsou hlasy všech členů senátu rovné <.>
<br> Prosím tedy o zveřejnění této výzvy vhodným způsobem,popřípadě i o oslovení
občanů,kterým není lhostejný rozvoj právního státu a u kterých lze předpokládat řádný výkon
této významné a zodpovědné veřejné funkce <.>
<br>
Kandidát na funkci přísedícího Krajského soudu v Praze musí splňovat tyto
<br> předpoklady:
<br>
- státní občanství České republiky
- plnou svéprávnost a bezúhonnost
- věk nejméně 30 let
- trvalý pobyt,nebo stálé pracoviště ve Středočeském kraji
<br>
V případě dalších dotazů se obraťte na personální útvar Krajského soudu v Praze
<br> – Věra Pelcová,tel.257 005 426,e- mail: vpelcova@ksoud.pha.justice.cz,popř.na
místopředsedu Krajského soudu v Praze pro věci trestní – Mgr.XXXX XXXXX,tel.XXXXXXXXX,e-
mail: pfranc@ksoud.pha.justice.cz <,>
<br>
nebo
<br>
na odbor legislativně právní Krajského úřadu Středočeského kraje - JUDr.XXX XXXX
<,>
tel.XXX XXX XXX,e-mail: puls@kr-s.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Děkuji za spolupráci a jsem pozdravem
<br>
JUDr.XXXXXXXX XXXXXX,v.r <.>
předseda Krajského soudu v Praze
<br>
<br> Za správnost vyhotovení: Věra Pelcová
<br>
ČESKÁ REPUBLIKA - KRAJSKÝ SOUD V PRAZE
IČO: 215678
<br>
2018-05-30T12:30:06+0200
Věra Pelcová


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz