« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Závěrečný účet obce Osek za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Osek za rok 2017

FIN 2-12 k 31.12.2017 - p��l.�.1.pdf
<br>
Fin 2 - 12 MMinisterstvo financí
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br>
sestavený k 12/2017
<br>
Rok
<br>
2017
<br>
Měsíc
<br>
12
<br>
IČO
<br>
578487
<br>
Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Osek,Osek čp.25,507 43 Osek
<br>
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br>
2017
ODPA POL Text Schválenýrozpočet
<br>
Rozpočet po
změnách
<br>
Výsledek od
počátku roku
<br>
a b c 1 2 3
<br>
I.Rozpočtové příjmy
<br>
Bez ODPA
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 470 000,00 582 000,00 581 768,71 100 %
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 13 000,00 16 000,00 15 565,55 97,3 %
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 55 000,00 55 000,00 54 305,88 98,7 %
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 480 000,00 579 000,00 578 641,02 99,9 %
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 42 000,00 70 490,00 70 490,00 100 %
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 850 000,00 1 172 144,00 1 171 453,78 99,9 %
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 8 500,00 8 161,83 96 %
0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 94 000,00 94 000,00 92 120,00 98 %
0000 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 3 000,00 2 080,00 69,3 %
0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 500,00 1 150,00 76,7 %
0000 1381 Daň z hazardních her - 11 000,00 10 983,53 99,9 %
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.10 000,00 4 000,00 3 563,57 89,1 %
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 360 000,00 373 000,00 372 652,96 99,9 %
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 18 467,00 18 467,00 100 %
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 100 %
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů - 577 356,00 577 356,00 100 %
<br>
2 436 800,00 3 623 257,00 3 616 559,83Celkem za 0000: 99,8 %
<br>
Ostatní záležitosti kultury
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 000,00 9 000,00 1 000,00 11,1 %
3319 2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.prodeje) - 500,00 146,00 29,2 %
<br>
9 000,00 9 500,00 1 146,00Celkem za 3319: 12,1 %
<br>
Pohřebnictví
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 300,00 2 100,00 2 040,00 97,1 %
3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 200,00 4 200,00 3 110,00 74 %
<br>
2 500,00 6 300,00 5 150,00Celkem za 3632: 81,7 %
<br>
Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - 1 000,00 - 0 %
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 35 000,00 35 000,00 25 698,00 73,4 %
3639 2132 Přijmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100 %
<br>
53 000,00 54 000,00 43 698,00Celkem za 3639: 80,9 %
<br>
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.prodeje) 2 000,00 3 000,00 2 958,00 98,6 %
<br>
2 000,00 3 000,00 2 958,00Celkem za 3722: 98,6 %
<br>
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 000,00 19 000,00 18 935,00 99,7 %
<br>
Strana
1 z 15
<br>
27.05.2018
21:19:24
<br>
Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXX XXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (osek),verze: 2017.02
<br>
<br>
<br>
<br> ODPA POL Text Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br>
změnách
Výsledek od
počátku roku
<br>
a b c 1 2 3
<br>
I.Rozpočtové příjmy
<br>
15 000,00 19 000,00 18 935,00Celkem za 3725: 99,7 %
<br>
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 521,65 52,2 %
<br>
1 000,00 1 000,00 521,65Celkem za 6310: 52,2 %
<br>
2 519 300,00 3 716 057,00 3 688 968,48Rozpočtové příjmy: 99,3 %
<br>
Strana
2 z 15
<br>
27.05.2018
21:19:24
<br>
Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXX XXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (osek),verze: 2017.02
<br>
<br>
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br>
ODPA POL Text Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br>
změnách
Výsledek od
počátku roku
<br>
a b c 1 2 3
<br>
Silnice
2212 5139 Nákup materiálu j.n.- 1 500,00 1 331,00 88,7 %
2212 5169 Nákup ostatních služeb - 38 200,00 23 117,05 60,5 %
2212 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX X XXX XXX,00 2 560 059,23 98,5 %
<br>
2 000 000,00 2 639 700,00 2 584 507,28Celkem za 2212: 97,9 %
<br>
Pitná voda
2310 6121 Budovy,XXXX a stavby - XX XXX,XX XX XXX,00 72,4 %
<br>
- 20 000,00 14 482,00Celkem za 2310: 72,4 %
<br>
Ostatní záležitosti kultury
3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 - 0 %
3319 5139 Nákup materiálu j.n.3 000,00 3 000,00 1 213,00 40,4 %
3319 5164 Nájemné - 11 000,00 10 117,50 92 %
3319 5169 Nákup ostatních služeb 47 000,00 47 000,00 33 652,00 71,6 %
3319 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 5 135,00 51,3 %
3319 5194 Věcné dary 11 000,00 15 000,00 14 772,00 98,5 %
3319 5492 Dary obyvatelstvu 18 000,00 3 000,00 2 000,00 66,7 %
<br>
92 000,00 92 000,00 66 889,50Celkem za 3319: 72,7 %
<br>
Sportovní zařízení v majetku obce
3412 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX XXX XXX,00 20 570,00 20,6 %
<br>
1 000 000,00 100 000,00 20 570,00Celkem za 3412: 20,...

Načteno

edesky.cz/d/2049840

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz