« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Usnesení č. 3/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 3/2018

OBEC KARLE Knrle 4 <.>,568 02 Svitavy 2
<br> Usnesení č.33013 ee zasedání Zastupitelstva obce Earle konaněho dne ZI.3.2018
<br> Přítomni: Povel Psvliš.Miloš ]admý'.XXXXX XXXXXXXX.XXXXX XXXXX.XXXXXXXX XXXXX.Stanislava Kakisová.<.> Tan Tohek.XXX XXXXXXX."v'ěra Hnnnsovd Omluveni:
<br> Programrl.Projednání účetní závěrky & hospodářského výsledku ohee Karle za rok ?.[ll ?
<br> 2.Projednání závěrečného úětu & výsledku přezkoumání hospodaření obce Karle za rok 201?
<br> 3.Projednání smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knil'íovní.r v regionu Pardubice
<br> 4.Projednání poskytnutí daru pro Český svaz včelařů
<br> 5,Projednání směny pozemků mezi obci Knrle n ZD Trstěnice
<br> 6.Diskuse
<br> ?.Závěr
<br> Zastupitelstvo obee Karie na svém „zasedání dne El „3.3.1155
<br> SCHVÁLÍLÚ ] l účetní závěrku & hospodářský výsledek ohee Karle za rok lůl ? Pro: 4; Proti: [] ?.drželo se: u
<br> 2 ] eeloroění hospodaření obce Earle.závěrečný účet ohee Karle za rok 2131 ? & předložení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ohee Knrle za rok 3o1 ? bez výhrad.Zjištění“ kladnýr výsledek hospodaření :.hospodářské ěínnosti bude použil k dalšímu využití v rámci hospodářské činnosti <.>
<br> Pro: 9 Proti: U Zdrželo se: D
<br> 31 Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného Fondu pro knihovny.“ v regionu Pardubice Pro: 9 Proti: [) Zdrželo se: []
<br> 4-2! poskvlnulí daru EUÚIL- Kč pro ČSV 2.5.<.> Litomyšl Pro: 9 Proti: [) Zdrželo se: [!
<br> zit - směnu pozemků mezi EU Trstěnice & ohcí Karla-.Jedná se o pozemky ve vlastnictví ZD Trstěnice — p.č.lÚÚS.1133 ?.lili—1.IDEE.IÚT'J.IUoÚ.lDůS.lůoů.14335.11383.lůůl v k.ú.Dstry Kámen ap.ě.25??.2424.2452.2499.25%.2332.2336.2381 2156.361 v k.ú.Karle.Pozemky ve vlastnictví obce Karie— p.č.lňůl 22313.2142 v k.ů Kai-Ie <.>
<br> - zaměření a přesun pozemků ve vlastnictví obce Kerle p.č.2 191 21 61 v k.ú.Kerle
<br> Pro: *! Proti: U Zdrželo sc: [!
<br> místo roste
<br> Fr „__fa- starosta Milí.drei? A “ ffi?
<br>.:

Načteno

edesky.cz/d/1981101

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz