« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Usnesení č. 4/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 4/2018

OBEC KARLE
<br> Kurie 4,563 02 Svitavy ? <.>
<br> Usnesení č.MIME 'n: mxudáni Zastupitelstvu uhra- Karla kunaněhn dne 25.4.2018
<br> Pí'lmmni: Pan-ct I'm lis.Miiuš Jadrny'.Jusui'DokuupíL Milůš BarmL Jamalaw Hanus.Jam 'l'ubuL XXX XXXXXXX."'n-fůra Hmmm-'a Úmluwni: Kakíšrwů
<br> Frugrauu : X.Prujcdnáni ifuimsri :) rezervaci pummku p.č.328 <.>,k.ú.Karla: I.PťujcdllůníiúLfDSlÍGkuupl].1Ú2Ct11kllp.ů.l4ůf].k.ú,Kur1ť 3.Prqiulnúni [Juaúplutnčim přmudu pum—mh: muzi Pardubický-“m krajem a nbcí Karla?
<br> Prujťdnúni zprávy :) uptamm-úní úzunmilm plánu Karlu:
<br> Prujťdnání Ruzpučluuéhu uputření č.4.-"ÉÚ] 3 nbcf: Karla
<br> Frqiťdnáni :?.r'rdusti u ÚPN-Wu zídky
<br> Projednání zakúupení kmrpustérú
<br> H.Prrmjcduúni žárlumí MŠ Karlu n vyčerpáni rezervníhu ihr-triu
<br> El.Prnicdnmri Hmlmng' \) pnskytmfmi síních prax-'čřence pm uchrunu umrbních údajů pro nivou Kurlc.<.> i khucřraknu škulu Karlu:
<br> ]U.Diskusc
<br> ] I.láwér
<br> wůw+
<br> XalsLLLpiLL-rlaun trhu: Karl-.: nu Svým AML-dání dnu: ES.—LENS
<br> SCH Fri L [ LG 3) bezúplulný přťmd pumami—au w vlasama—Lví ubun- Karlu p.č.ITS 1.333 v k.ú.Karla na Pardubický kraj a puzemků v.: v]amních-i Pardubickém kraju 133.1 8295 a 18293? \- k.ú.Kruh: rm uber: Karl-3.Fru: H llruli: U Zdržeiu se; U
<br> '—H Zprávu u uptuLňrwúní Úzcmníhn plánu ilhťť Karla nd náboru výstavby MÚ Eriku—');.Pro:: 3 Prnti: (] Zdržctn se: H
<br> 5) ruxpuůrmú npalřcní C.MÉUIE obce Karla:,Fru: 3 Pruti: U ádržrlu s.:: H
<br> [3] zadání půsmlzcni maru ?jrikjr pod ubccni komunikací na puzemku pf,1336! 1 v k.ú.Kar-]:: Li “»"njlový'ch statikm'i.Fm: 3 Proti: U Zdržcln se: U
<br> ?] kúupi ISÚ ks kompa-stáru pm užití \: dúmácnnstcch.Pra: 8 Prmi: U Zůrželn se: U
<br> 8) wěerpání rezervním Fondu MŠ Karlu.Fru: 3 Prnii: Ú Edržein sc: U
<br> 91 Smlnuw „ pnskytnvání služeb pm-ěřmme pm ochranu usnhniuh údrr'fů pm aber: Karla: & MS Karla 5 H.Schola Hervis.(EDT—"R.s.r.u.Prustéjm: Pro: 8 Prali: ů Zdrželú sc: Ú
<br> HERE NA vÉnnmi ]] žádnst paní Nádvnmikové +:: rezervaci pozcn'lku p.č.323 1: k.ú.KaM-.=.<.> Pra: 3 Prmi: [] Zdrželn se: Ú
<br> 2) ĚádDST.p.Huh-rám n ndknupení pazourku p.č.24:5!1 v k.ú.Karla.Pro: 5 PHHÍ: Ú Zdrželn ae: (:
<br> místustamam HLEII'ÚSLH "|.„.r-"".<.> Mulos__ rara-f“ FatMax-111g- ff.::? ' '

Načteno

edesky.cz/d/1981100

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz