« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

/
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obci a regionálních rad (v Kč,s přesností na dvě desetinná mista)
<br> ČO:
<br> Název:
<br> 70892261 Mikroregion Svitavsko
<br> Sídlo účetníj ulice,s.p <.>
<br> obec
<br> PSC,pošta
<br> Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2017
<br> ednotky T.G.Masaryka 5135 Svitavy,56802
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo právní forma zřizovatel
<br> 70892261 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Svitavsko
<br> Kontaktní údaje
<br> gi'a'efon 461550212 e—mail ales.holik©svitavy.cz Statutární zástupce 1013140111101 — íěviiawšm T G 35
<br> Podpisový záznam statutárního
<br> orgánu
<br> 51038 QVŠWBŠIV
<br> Co 7011 92 20i „»
<br> wv—í
<br> iii: czvrmszzoW /
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 18.01.2018,09:54
<br> 11/
<br> Místo podnikání
<br> ulice,op.T.G.Masaryka 5135 obec Svitavy,56802 PSC,pošta
<br> Předmět podnikání hlavní činnost
<br> vedlejší činnost CZ-NACE
<br> Osoba odpovědná za účetnictví XXXX XXXXX
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
<br>.' ' ' ' d Paragraf Položka Nazev Schvaleny Rozpocet Vysledek o rozpocet po zmenach pocatku roku a 0 text 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 545 780,00 784 420,00 784 401,00 —; 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 450 000,00 450 000,00 Celkemza,0000 _iai,': ',Nezadaná hodnota “_ ',— " —' “ „_ 545 700,00,„,a „,',1204 420,00 3 _ v = 055440100 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 136 450,00 130 450,00 130 445,00 Celkem za 3639,',Kommálnísložbyra úZemni'rozvojjinde:,<,> 7 ' „ 135 450,00,<,> 1,36 450,00! *,<,>,03044590 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 800,00 000,00 550,51 Celkem za 63101 >; ;“obeéhé příjmy aívýdajezfina'nčních operaoí w,<,> 000,00 — 800,00 “ "550,51 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 333,00 “Celkem'žá 6330 <.>,i g Převody'vlastním fendůmvrozpočíech 02mm— _,= ;,<,> _ ',_ * “ y g,_ _,333,00
<br> Výkaz hodnoceni plnění rozpočtu k 31.12.2017,okamžik sestaveni 18.01.2018,09:54,strana 1
<br> <.>,Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Polozka Nazev rozpočet po změnách počátku roku a 0 text 21 22 23 2212 5171 Opravy a udržování 189 380,00 189 376,00 5031002112212: ' “srins'o'e “ ' ' ",_ 3189,300,00; „_ “; 13037300 2219 5171 Opravy a udržování 257 540,00 257 531,00 celkem“ 252219,: Ostatnlzáležiíosti'pozemníohkornuníkaoí'* „,jÍ_ 257“ 540,00,„,“,i„ 151 531,00 3319 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 10 000,00 10 000,00 10 000,00 ; Celkem 2313319,Ostatní záležitoSlikUítuw,*: “,<,> *í' ' ' ** “' “';ír; 1000000,' _,': Í,10 000,00 ; :"10 000,00 3326 5104 Nájemné 150,00 150,00 110,00 celkemn 3326; „ ' “ Pořízení,zachování hodnotmls'tnlho kulturního,<,> ' „ *,',<,> ' ' " ',_ 150,00 y;,<,> l ' ' * „150,00 ',<,> “ 110,00 3639 5021 Ostatní osobní Výdaje 5 000,00 10 000,00 10 000,00 3639 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 49 550,00 49 550,00 47 053,00 3339 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 1 332,0g 3639 5139 Nákup materiálu in.3 700,00 3 677,19 3639 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 125 000,00 125 000,00 125 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 199 000,00 190 300,00 120 999,00 3639 5171 Opravy a udržování 65 360,00 65 360,00 3639 5175 Pohoštění 7 000,00 7 000,00 5 975,00 3639 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 130 450,00 400 450,00 400 445,00 Celkem za,3639 Komunální služby a' úžernní rozvoj jinde L," ' _ 552 000,00.;,i,' z“ ' *,'807,360,00; * í,—,Í : :“ " “700341319 3741 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 25 000,00 3741 5169 Nákup ostatních služeb 56 000,00 56 000,00 Celkerríza,3741r,<,>,„' ' óčhranaídruhů'a'stanovíšť_ :- „ —_[81'000',00,11 " „ *,T 8100000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 95 360,00 95 354,00 Celkem,233745; Péče o vzhled obcí a veřejnOu'zeleň' 9536000 7 "i' *“ ' 9535400 6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 000,00 2 915,00 Celkem za 0310: ' 'Obecne'pi'íímy'a výdaíe'zHnančnlcnoperadj: *,* 4 000,00,',; Piz : “ ' “54 000,00,<,> * „*2' 015,00 6320 5163 Služby peněžních ústavů 15 650,00 15 650,00 15 502,00 celkem za 0320 Spouštění funkčně nespeošííkova'né ',— *“ 13 050,00,„_ ' 4,31565000,<,> “í- “_ 15 502,00,_ 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 333,00 Celkem za 6330,* _ Převodyvlastnímfondůmv'rozpočtech územní :“; ',* ; *„ý,',f333,00
<br> Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017,okamžik sestaveni 18.01.2018,09:54,strana 2
<br> “„,Qcýepřevedené částky vyrovnávajícl schodek (+,-)
<br> Název Ěíslo Schválený Rozpočet Výsledek od radku rozpocet po zmenach pocatku roku text r 31 32 33 "Krátkodotsě'financováni ž nížejmjskašjír,_,__,<,> _' Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (—) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (—) 8114 Změna stavu krátkodprostředků na bank.ůčt.(+I-) 8115 —101 230,00 168 770,00 66 726,68 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krá...

Načteno

edesky.cz/d/1974335


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz