« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - VOS Jičín, a.s. - Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VOS Jičín, a.s. - Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2017

Porovnání
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodohospodářská a obchodní společnost,a.s.(IČO 60109149)
Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 2a 3 4 5 6 7 8
1.Materiál mil.Kč 7.958 7.705 0.253 2.332 2.601 -0.269
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 6.843 6.552 0.291 0.000 0.000 0.000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.540 0.235 0.305 2.185 1.785 0.400
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.575 0.918 -0.343 0.147 0.816 -0.669
2.Energie mil.Kč 6.750 7.369 -0.619 6.577 7.482 -0.905
2.1 - elektrická energie mil.Kč 6.750 7.369 -0.619 5.452 5.974 -0.522
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000 0.000 0.000 1.125 1.508 -0.383
3.Mzdy mil.Kč 7.617 9.146 -1.529 11.232 11.487 -0.255
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 5.750 6.825 -1.075 8.399 8.571 -0.172
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 1.866 2.321 -0.455 2.833 2.916 -0.083
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 42.937 45.188 -2.251 49.262 52.284 -3.022
4.1 - odpisy mil.Kč 12.648 12.476 0.172 32.218 31.998 0.220
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 28.610 31.107 -2.497 12.655 15.591 -2.936
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 1.678 1.605 0.073 4.389 4.695 -0.306
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.Provozní náklady mil.Kč 2.893 2.980 -0.087 4.586 4.182 0.404
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.479 0.410 0.069
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 1.920 2.053 -0.133 4.056 3.741 0.315
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0.973 0.927 0.046 0.051 0.031 0.020
6.Finanční náklady mil.Kč 0.000 0.000 0.000 2.202 2.300 -0.098
7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000 0.000 0.000 -1.099 -0.800 -0.299
8.Výrobní režie mil.Kč 7.320 5.750 1.570 8.183 6.378 1.805
9.Správní režie mil.Kč 9.494 9.510 -0.016 10.615 10.554 0.061
10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 84.969 87.648 -2.679 93.890 96.468 -2.578
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 2607.87 2620.00 -12.13 2547.48 2568.00 -20.52
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč 43.20 40.00 3.20 47.73 45.00 2.73
C Počet pracovníků osob 65.0 70.0 -5.0 57.0 52.0 5.0
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 2.590 2.711 -0.121
E - z toho domácnosti mil.m3 1.861 1.931 -0.070
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 2.189 2.195 -0.006
G - z toho domácnosti mil.m3 1.464 1.480 -0.016
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.634 0.660 -0.026
I Voda odpadní čištěná mil.m3 5.047 4.105 0.942
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.000 0.000 0.000
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000 0.000 0.000
<br> Tabulka č.2
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 2a 3 4 5 6 7 8
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 32.81 32.33 0.48 33.26 33.79 -0.53
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 84.969 87.648 -2.679 93.890 96.468 -2.578
13.Kalkulační zisk mil.Kč 2.252 3.670 -1.418 4.798 3.354 1.444
14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 2.65 4.19 -1.54 5.11 3.48 1.63
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 87.220 91.318 -4.097 98.688 99.822 -1.134
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 2.590 2.711 -0.121 2.823 2.855 -0.032
18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 33.68 33.68 0.00 34.96 34.96 0.00
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 38.73 38.73 0.00 40.20 40.20 0.00
Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XX.XXX XX.XXX XX.800 22.616
Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 0.000 0.000
Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 0.000 0.000
<br> Vypracoval: Ing.Zbyněk Němec Datum: 23.4.2018
Kontroloval: Schválil: Ing.XXXXXXX XXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX E-mail: nemec@vosjicin.cz
Verze dat 3.18.0.1 Vytvořeno: 2018.04.26 12:45
Verze aplikace VSVaK 3.18.0.1


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz