« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk.Sochora 27 170 00 Praha 7
<br> Datová schránka: qkbaa2n Ve Vepřové.dne 26.4.2018
<br> Obec Vepřová,lČO: 00374440,se sídlem Vepřová 36,592 11 p.Velká Losenice,email: obec.veprova©tiscali.cz,mob:724 187 509,tel: 566 666 527
<br> OZNÁMENÍO JMENOVÁNÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJÚ lVly,níže podepsaná Obec Vepřová,zastoupená Romanem Stránským tímto ve smyslu čl.37 odst.7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ohlašujeme dozorovému orgánu,že byl pro účely zajištěnívýkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenován: Mgr.et Bc.XXXXX XXXXXXX,advokát,ev.č.osvědčení ČAK: XXXXX,se sídlem Nádražní 21,591 01 Žďár nad Sázavou,email: gdpr©akkliment.cz,tel: 776 233 879,ID datové schránky ideg93s.Pan Mgr.et Bc.XXXXX XXXXXXX XXXX vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů samostatně a údaje o jeho jmenování budou vsouladu sobecným nařízením o ochraně osobních údajů uveřejněny na úřední desce obce.Svůj souhlas svýkóříěgn funkce pověřence osobních údajů vyjadřuje Mgr.et Bc.Luboš
<br> Kliment podpisem tétošlistiny <.>
<br> Obec Vepřová “N
<br> Advokát/ Pověřenec pro ochranu osobních zastoupená Romanem Stránským
<br> & ] !
<br> Mgr.et Bc.XXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/1898184

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz